Postminimalizm

Postminimalizm, minimalizmden etkilenmiş veya minimalizmden yola çıkmış çeşitli sanat alanları için kullanılan bir terimdir. Bu ifade genelde görsel sanatlar ve müzikte kullanılsa da minimalizmi kritik bir referans noktası olarak alan her alan için kullanılabilir.

Görsel Sanatlar

Görsel sanatlarda postminimalizm, minimalizmi estetik veya kavramsal bir çıkış noktası olarak referans alan sanatçıların tarzı için kullanılır. Bu terim belirli bir akımı değil, sanatsal bir eğilimi tanımlar.

Postminimalist sanat eserleri birçok zaman kavramsal sanat ile ilişkilendirilebilir veya karıştırılabilir. Minimalist eserlerin aksine, postminimalist eserler aynı zamanda kavramsal olarak da tanımlanabilirler. Postminimalist sanatçıların birçoğu gündelik nesnelerin veya işlevlerin yaptıkları göndermeleri, kendilerinden önce gelen minimalistlerinkine benzer ciddi bir biçimcilikle değiştirirler. Ancak çok çeşitli sanatçı bu tanımlamaya girdiği için hepsi arasında bağlantı kurmak olası değildir.

Müzik

Müzikteki kullanımına göre postminimalizm, minimal müzik etkisinde anlamında kullanılır. Yazar Kyle Gann, bu terimi daha kısıtlı bir anlamda, 1980'ler ve 1990'larda yaygın olan belli özelliklere sahip bir müzik türü için kullanmıştır. Bu özellikler:

 1. Genelde bir çalışma veya hareket içerisinde süren sabit vuruş.
 2. Etki olarak tona uygun olup geleneksel işlevsel tonaliteden kaçınan diyatonik nota dili.
 3. Güçlü iniş ve çıkışlar veya duygusallıktan yoksun, düz dinamikler; minimalizmin aksine belirgin veya doğrusal biçimden kaçınma.
 • John Coolidge Adams
 • John Luther Adams
 • Louis Andriessen
 • Eve Beglarian
 • Glenn Branca
 • Roberto Carnevale
 • Rhys Chatham
 • David Chesworth
 • Joe Cutler
 • Robert Davidson
 • Kurt Doles
 • William Duckworth
 • Graham Fitkin
 • Ben Frost
 • Peter Garland
 • Daniel Goode
 • Michael Gordon
 • Richie Hawtin
 • Eleanor Hovda
 • Scott Johnson
 • David Lang
 • Paul Lansky
 • John McGuire
 • Steve Martland
 • Marc Mellits
 • Stephen Montague
 • John Moran
 • Michael Nyman
 • Max Richter
 • Stephen Scott
 • Andi Spicer
 • Robert Steadman
 • Michael Torke
 • Lois V Vierk
 • Julia Wolfe
 • Evan Ziporyn
 • Peter Zummo

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.