Pürizm

Pürizm veya Arıtıcılık (İngilizce: Purism) ağırlıklı olarak Fransız ressam Amedee Ozenfant ve mimar Le Corbusier tarafından ortaya konmuş ve Kübizm’in bir parçası olan bir sanat akımıdır.

Pürizm akımı kübizmde yaygın olan süsleme trendini tamamen reddetmeyi ve temiz ve net biçimlere dönmeyi amaçlar. Bu prensip 1918’de basılmış After Cubism (Türkçesi: Kübizmden Sonra) adlı kitapta anlatılmıştır.[1]

Kaynakça

  1. "Art in theory, 1900-2000: an anthology of changing ideas". Charles Harrison ve Paul Wood. Erişim tarihi: 15 Kasım 2010.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.