İlk dönem Flaman resmi

İlk Dönem Flaman Resmi, 15. yüzyıl ve 16. yüzyıl başında Aşağı Ülkeler adı verilen bölgede, Gent ve Brugge etrafında ortaya çıkmış bir grup ressamı ve bunların eserlerini içeren dönemi veya akımı tasvir etmek için kullanılır.

Aynı zamanda "Geç Gotik", İngilizcede "Early Netherlandish Painting" (Erken Dönem Aşağı Ülke Resmi) olarak anılır. Bu grup ressamların içinde Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, Hugo van der Goes, Hans Memling, Dirk Bouts ve Gerard David sayılabilir.

Tanım ve isimlendirme

Bu dönem ressamlarının adlandırılması Fransızca'dan diğer dillere "Les Primitifs flamands" in birebir çevrilmesinden gelmiştir. Buradaki primitif sözü erken ve ilk manasında anlaşılır. Halihazırda Flandre adını verdiğimiz bu bölgeler o dönemde Burgonya Dukalığı ve Habsburg Hanedanlığının denetimi altında idi. Brugge ve Gent uluslararası ticaret, bankacılık ve sanat merkezi olduğundan burada yaşayan ve Flaman olarak anılan insanların hepsi yörede doğmuş kişiler değildi. Bu sebepten "Flaman" adlandırması ile "Aşağı Ülkeler'e ait olma", bu bölgede bulunan zamanın önde gelen şehirleri temel alınarak, birbirinin yerine kullanılabilen kelimeler haline geldi.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.