Müzikalizm

Müzikalizm (fr: musicalisme) 1932 yılında Fransız ressam Henry Valensi ile birlikte başlayan sanat akımı. Henry Valensi tarafından formüle edilen müzikalizm kuramı resimle müzik arasındaki değer, duyum ve algıları aydınlatmayı amaçlamaktadır. 1932 - 1939 yılları arasında ve 1646'dan sonra Paris'te ve başka Avrupa bölgelerinde müzikalist salonlar açılmış ve sergiler düzenlenmiştir. Bu akıma bağlanan sanatçılara örnek olarak heykelci Bėothy, ressam Charles Blanc-Gatti ve Marcel Lempereur-Haut ile dekoratör Ernst Klausz verilebilir.[1]

Kaynakça

  1. Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi 16. cilt (Milliyet bas.). s. 8490.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.