Aramatyalı Yusuf

Aramatyalı Yusuf (Fransızca: Joseph d'Arimathie, İngilizce: Joseph of Arimathea), Kanonik İnciller'e göre İsa'nın gizli bir öğrencisi ve takipçisi. Kendisi için hazırlattığı kaya mezara İsa'yı koymuştur.[1] Aramatyalı Yusuf'un, yaklaşık olarak MS 30 yılında çarmıha gerilen İsa'nın damlayan kanını Kutsal Kâse'ye koyduğuna inanılır.[2] Hristiyanlığa göre azizdir. Batı Kiliselerinde 17 Mart, Doğu Kiliselerinde 31 Temmuz "Aziz Aramatyalı Yusuf Günü" olarak kutlanır.

Aramatyalı Yusuf, Pietro Perugino'nun bir eserinden detay.

Aramatyalı Yusuf, Roma İmparatorluğu'nun Yahudiye eyaletinin Aramatya kasabasındandı. İncillere göre Kudüs belediye meclisinin üyelerindendi. Yüksek mevkiiden, zengin ve erdemli bir kimseydi. Yahudiye Valisi Pontius Pilatus'tan İsa'nın cansız bedenini isteme cesaretini göstermişti.[1] Markos İncili'ne göre "Tanrının krallığının peşinde" idi.[3] Yusuf, İsa'nın bedeninin gece boyunca çarmıhta asılı kalmasını istememiş, İsa'nın onuruna layık bir cenaze töreni ile gömülmesini arzulamıştı. Bunu yaparak Yahudi yasalarına karşı gelmişti, zira asılan suçluların onursuz bir şekilde gömülmeleri gerekiyordu.[1]

Kutsal Kase Graal

Yusuf, sanat ve edebiyata uzun yıllar konu olmuştur. Petrus'un apokrif İncilinde (2. yy) İsa'nın ve Pontius Pilatus'un arkadaşı olduğu iddia edilir.[1] Nikodemus'un apokrif İnciline göre (Pilatus'un İşleri, 4-5. yy) İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra Yusuf tutuklanır. Dirilen İsa tarafından serbest bırakılır. Bundan dolayı İsa'nın dirilmesinin de ilk şahididir.[1]

Robert de Boron'un 1200'li yıllarda yazdığı eseri Joseph d'Arimathie'de, Son Akşam Yemeği'nde İsa'nın kullandığı Kutsal Kase'nin Aramatyalı Yusuf'ta olduğu söylenir.[1] Bu destana 13. yüzyılda yapılan ilavelerde Yusuf'un İngiltere'deki Glastonbury kasabasına gittiği söylenir. Yusuf Glatonbury'nin baş azizidir. Buraya Havari Filipus tarafından 12 misyonerin başında gönderildiği iddia edilir.[1]

Sör Thomas Malory'nin Morte Darthur isimli eserinde (15. yy.) Kutsal Kase eserin kahramanı Galahad'a göründüğünde Yusuf da Kutsal Kase'nin yanındadır ve sunağın başında, piskopos kıyafetleri içerisindedir.[1]

Kapsamlı okuma

  • Mary Germaine Finlay, Joseph of Arimathea and the Grail (1951).

Kaynakça

Dipnotlar

  1. "Joseph of Arimathea, Saint." Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2011.
  2. "Grail." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
  3. Markos İncili 15:43
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.