Sinoptik İnciller

Sinoptik İnciller, Kitab-ı Mukaddes'te yer alan ve doğru kabul edilen dört incilden Matta, Markos ve Luka'ya ait olan üçü. Sinoptik, Yunanca "eş görünümlü" demektir (συν, syn, "eş" οψις, opsis, "görünen"). Bu üç incil konu ve üslup olarak birbirine benzediği, hatta önemli miktarda ortak metin içerdiği için Sinoptik adını almıştır. Dördüncü incil olan Yuhanna da İsa'nın hayatını anlatmakla birlikte, üslubu ve içeriği Sinoptiklerden farklıdır.

Sinoptik İncillerin birbirlerine çok benzemesi, bu durumun nedenini sorgulayan "sinoptik sorunu"nun ortaya çıkmasına amil oldu. Sinoptik sorununun olası çözümlerinden biri, Markos'un Luka ve Matta'ya kaynaklık ettiği teorisidir. Bir diğer çözüm ise "iki kaynak savı" olarak adlandırılır. Buna göre Luka ve Matta, Markos dışında "Q metni" olarak adlandırılan üçüncü bir metni de kaynak almıştır. (Q, Almanca "kaynak" anlamına gelen "quelle" kelimesinin ilk harfinden)

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.