Said bin Zeyd

Sa'īd bin Zeyd, (Arapça: سعيد بن زيد), İslâm peygamberi Muhammed'in sahabelerinden. Ebu Aver olarak da nitelendirilmiştir. M.S. 593 veya 594 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Henüz yirmi yaşında bile değilken Müslüman olmuştur. Eşi Fatıma binti Hattab, Ömer bin Hattab'ın kız kardeşidir ve eşiyle birlikte İslâm'a ilk girenlerdendir. Said bin Zeyd, ayrıca Aşere-i Mübeşşere'dendir.


Said bin Zeyd
Arapça: سعيد بن زيد
Doğum 593-4
Mekke, Hicaz, Arabistan
(günümüzde Suudi Arabistan)
Ölüm 670-1
Medine
(günümüzde Suudi Arabistan)
Din İslâm
Evlilik Fatıma bint Hattab

İlk gençlik yılları hakkında fazla bilgi bulunmasa da onun hiçbir zaman putperest olmadığı, tek tanrılı İbrahim dininden olduğu bilinmekteydi. Böylece İslâm'a geçişte zorlanmadı. Bedir Savaşı hariç tüm muharebelere katıldı. Raşid Halifeler döneminde sözü dinlenen bir kişi oldu ve ihtilafları önlemeye çalıştı.

Hayatının son dönemlerini Medine yakınlarında bulunan Akik vadisindeki evinde ziraatla uğraşarak geçiren Saîd b. Zeyd, HS 50 (670) veya 51 (671) yılında öldü. Techiz ve tekfin işleriyle komşusu Sa‘d b. Ebû Vakkās ilgilendi. Cenaze namazını Abdullah bin Ömer’in kıldırmasından sonra Medine’ye götürülerek Cennetü’l-baki'ye defnedildi.[1]

Kaynakça

  1. TDV İslam Ansiklopedisi, cilt 35, s.581, TDV Yayınları, Ankara 2008
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.