Câbir bin Abdullah

Câbir bin Abdullah, Hazrec kabilesinden Abdullah bin Amr bin Hirman Ensari'nin oğludur. Câbir küçük yaşta babasıyla beraber ikinci akabe biatı'nda 70 kişilik bir grupla Mekke'de Muhammed'in huzurunda biat etti.[1]


Câbir bin Abdullah
Arapça: جابر بن عبدالله‎‎
Doğum ?
Medine
Ölüm 697
Medain
(günümüzde Irak)
Din İslam
Ebeveyn(ler)
Abdullah bin Amr (baba)
Nesibe bint Ukba (anne)

Zehebi'nin nakline göre Câbir, Muhammed ile beraber Bedir ve Uhud dahil olmak üzere toplam 18 savaşa katıldı ve 94 yaşında öldü.[2]

Muhammed'in ölümünden sonra Ali'nin yanında yer aldı. Sıffin Savaşı'nda Ali ile birlikte mücadele etti. Muaviye'ye karşı savaştı.

Peygamberin selamını beşinci imam Muhammed Bâkır'a iletti. O, İmam Hüseyin'in şehadetinden sonra Kerbela'da O'nun mezarını ilk ziyaret eden şahıstır.[3]

Kaynakça

  1. Usdü'l Gabe c.1, s.256; El-İsabe, c.1, s. 434; Alamu'n Nubela, c.4, s.337
  2. Alamu'n-Nubela, c.4, s.337
  3. Usdü'l Gabe, c. 1, s. 257
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.