Cafer bin Ebu Talib

Cafer bin Ebu Talib ya da Cafer-i Tayyar (588 - 629), İslam peygamberi Muhammed'in sahabesi.


Cafer bin Ebu Talib
Arapça: جعفر ابن أبي طالب
Doğum 588
Mekke
Ölüm 629
Mute Muharebesi
Defin yeri Mute, Ürdün
Diğer isim(ler)i Cafer-i Tayyar
Din İslam
Çocuk(lar) Abdullah bin Cafer
Muhammed bin Cafer
Avn bin Cafer
Ebeveyn(ler) Ebu Talib (baba)
Fatıma bint Esed (anne)
Akraba(lar) Ali bin Ebu Talib (kardeş)
Talib bin Ebu Talib (kardeş)
Akil bin Ebu Talib (kardeş)
Ümmü Hani (kardeş)
Cümane bint Ebu Talib (kardeş)
Rayta bint Ebu Talib (kardeş)
Esma bint Ebu Talib (kardeş)
Abbas bin Abdulmuttalib (amca)
Câ‘fer et-Tayyâr’ın Davudî İsmailîlik'in 52nci Dâ’î'si olan "Mohammad Burhanuddin Sâhib" tarafından altın ve gümüşten yaptırılan Mu'teh, Ürdün'deki türbesi.

Hayâtı

Amcası Abbas bin Abdülmuttalib tarafından yetiştirilmiştir. Esma bint Umeys ile evlidir. Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar arasında yer almıştır. Mute Muharebesi, (Bizans İmparatorluğu'yla Müslümanlar arasında yapılan ilk savaştır.) sırasında Peygamber Muhammed'in:

Zeyd bin Harise’yi kumandan tayin ettim. Eğer Zeyd bin Harise vefât ederse yerine "Câ‘fer bin Ebû Tâlib" geçsin. "Câ‘fer bin Ebû Tâlib" vefât ederse, Abdullah bin Revaha geçsin. Eğer Abdullah bin Revaha da vefât ederse, Müslümanlar aralarından münasip birini seçip onu kendilerine kumandan yapsın.

emriyle ordunun başına geçip Bizans'a karşı mücadele vermiş ve vefat etmiş bir komutandır.

Oğulları, gelini ve torunları arasındaki meşhur şahsiyetler

Câ‘fer et-Tayyâr'ın Ürdün Mu'teh'deki türbesi.

Kaynakça

    Bibliografya

    • Leone Caetani, Annali dell'Islam, Milano-Roma, U. Hœpli-Fondazione Caetani della Reale Accademia dei Lincei, 1906-1926, 10 voll (repr. Georg Olms, New York, 1972).
    • Ibn Ishaq/Ibn Hisham, Sīrat al-nabawiyya (Vita del Profeta), Il Cairo, 2 voll., Muṣṭafā al-Saqqā, İbrāhīm al-Ebyāri e ʿAbd al-Ḥafīẓ Šiblī (edd.), Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, II ed., 1955.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.