Bera bin Azib

Bera bin Azib (600 - 690), İslam peygamberi Muhammed'in sahabesi.


Bera bin Azib
Arapça: البراء بن عازب‎‎
Doğum 600
Medine
Ölüm 690
Kufe, Emevi Devleti
Diğer isim(ler)i
  • Ebû Umâre (Künyeleri)
Din İslam
Çocuk(lar) Ubeyd bin Bera
Rebi bin Bera
Yezid bin Bera
Lut bin Bera
Ebeveyn(ler) Azib bin Haris (baba)
Habibe bint Ebu Habibe (anne)

Medineli Hâriseoğulları'ndandır. Babası Azib de sahabedir. Hicretten önce müslüman olmuştur. Bedir Muharebesi'ne yaşı küçük olduğu için katılamamış, on beş yaşındayken Uhud Muharebesi'ne katılmıştır. Peygamberle yaklaşık on beş askerî harekâta katılmıştır.

İç karışıklıklar zamanında Ali tarafında olmuş Cemel ve Sıffin savaşlarına katılmış, Haricilere karşı yapılan harekâtlara katılmıştır. Daha sonra İran'ın fethine katılmış Ebher, Kazvin ve Zencan'ı alan orduda bulunmuştur.

Üçüncü halife Osman devrinde Rey valisi olmuş daha sonra yerleştiği Kufe şehrinde 690 yılında ölmüştür.

Bera bin Azib çok hadis rivayet eden sahabilerden birisidir. Buhârî ve Müslim ondan 305 hadis nakletmişlerdir. 'Kıblenin değiştirilmesi'ne dair hadisi de o nakletmiştir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.