Hamza bin Abdülmuttalib

Hamza bin Abdülmuttalîb (569~570 – 625), Muhammed'in amcası ve ilk Müslümanlardandır. Künyesi, Ebu Umare ve Ebu Ya'la olup, lakâbı "Esedullah", yani Allah'ın Aslanı'dır. Aynı zamanda Muhammed'in süt kardeşidir. Annesi Hale, Muhammed'in annesi Âmine'nin amcasının kızıdır, Muhammed'den iki ya da dört yıl önce doğmuştur. Hicretten yedi yıl önce 615'te Müslüman oldu. 625 yılında Uhud Savaşı'nda öldü.


Hamza bin Abdülmuttalib
Arapça: حمزة بن عبد المطلب
Kendi dilinde ismi Hamza bin Abdilmuttalib bin Hâşim bin Abdimenâf el-Kureşî el-Hâşimî
Doğum 569 ~ 570
Mekke, Arabistan
Ölüm 625
Medine, Arabistan
Ölüm sebebi Uhud Muharebesi
Milliyet Arap
Kureyş kabilesi
Haşimoğulları kolu
Diğer isim(ler)i Esedullah (Allah'ın aslanı)
Ebu Umare (Ebu Ya'la)
Evlilik Havle bint Kays
Bintü'l-Mille bint Malik el-Evsî
Selma bint Umeys
Çocuk(lar) Umâre
Ya'lâ
Âmir
Ümâme
Ebeveyn(ler) Abdulmuttalib bin Hâşim (baba)
Hâle bint Vüheyb (anne)

Müslüman oluşu

Muhammed, yakınlarına İslam'ı tebliğ etmiş olmasına karşın Hamza henüz Müslüman olmamıştı. Avcı olan Hamza, bir gün av dönüşü, yeğeni Muhammed'in Amr bin Hişam tarafından hakarete uğradığını duyunca Amr bin Hişam'ı bularak yaralar ve artık kendisinin de Müslüman olduğunu bildirir. Bu olay sırasında bütün Mekkelilere meydan okuması ve kimsenin karşısına çıkmaya cesaret edememesi, ne kadar usta bir savaşçı ve korkunç derecede güçlü olduğu hakkında ufak bir kanıttır. Usta bir savaşçı olduğundan, İslam'ı seçişi Müslümanları biraz daha kuvvetlendirmiştir.

Hicrete katıldı. Bedir Savaşı'nda yer aldı. Bedir'de, çarpışmalardan önce yapılan er dileme hadisesinde, karşısına çıkan paganlardan Şeybe, Utbe ve Tuayma bin Adiyy'i öldürdü. Müslümanların Bedir Savaşı'nı kazanmasında büyük rolü olduğu rivayet edilir.

Hamza'nın öldürdüğü Utbe'nin, Hind adında bir kızı vardı. Hind, babası Utbe ve amcası Şeybe'nin Hamza tarafından öldürüldüğünü haber alınca intikam almak için Vahşi adlı Habeşli bir köleyi görevlendirdi.

Hamza, Uhud Savaşı'nda, sonradan Müslüman olacak olan Vahşi tarafından savaşın en kızgın anında mızrak darbesi ile öldürüldü.

Hamza ve diğerlerinin cenâze namazları kılındı. Abdullah bin Cahş ile Hamza'nın cenâzeleri aynı kabre konuldu. Hamza, Abdullah'ın dayısı idi. Kendisine "Seyyidüş-şüheda" (Şehitlerin Efendisi) denildi. Hamza, kılıcını çok iyi kullanır ve mükemmel ok atardı. Muhammed'in onun kabrini ziyaret edip selâm verdiği, mezardân "Ve aleykümselâm yâ Resûlallah" diye cevap geldiği rivayet edilir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.