Süheyl bin Amr

Süheyl bin Amr (Arapça: سهيل بن عمرو) bir zamanlar Mekke eşrafından olan ve Mekke'nin Fethinden sonra Müslüman olmuş sahabelerden biridi. Esir alınmasına rağmen Muhammed Süheyl'in cezalandırılmasına engel çıkmış ve Hudeybiye Antlaşması'nın imzalandığı görüşmeye Süheyl müşriklerin temsilcisi olarak katılmış. Böylece kendisi Müslüman olmuş ve Suriye cephesinde İslam dininin yayılması için savaşmış. Tâun felaketinde ölmüştür.


Ebu Yezid Süheyl b. Amr b. Abdişems el-Amirî el-Kureşî
سهيل بن عمرو
Doğum ?
Mekke
Ölüm 639
Kudüs
Din İslam
Çocuk(lar) Ebu Cendel

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.