Fadl bin Abbas

Fadl bin Abbas, İslam dininin peygamberi Muhammed'in sahabesi.


Fadl bin Abbas
Arapça: الفضل بن العباس‎‎
Doğum ?
Mekke
Ölüm 634
Ecnadeyn, Filistin
(Ecnadeyn Muharebesi)
Din İslam
Çocuk(lar) Ümmü Mektum bint Fadl
Ebeveyn(ler) Abbas bin Abdulmuttalib (baba)
Lübabe bint el-Haris (anne)

Peygamberin amcası oğlu olan Fadl, Mekke döneminde müslüman oldu[1] fakat şiddet ortamı yüzünden açıklayamadı. Mekke'nin fethinden önce babasıyla Medine'ye hicret etti.

Mekke'nin fethine, Huneyn Muharebesi'ne katıldı. Veda Haccı'nda peygamberin devesine binmiştir. Bunun için 'Redîfu'r Rasûl' lababını almıştır. Peygamberin cenazesini yıkayan ve mezarına indirenlerin arasındaydı.

Fadl'ın ölümü konusu ihtilaflıdır. Bazı kaynaklarda Suriye'de bir salgın hastalık sırasında öldüğü diğer bazı kaynaklarda Ecnadeyn Muharebesi sırasında öldüğü bildirilmiştir.[2]

Kaynakça

  1. Ibn Sa'd, Tabakât, IV, 37
  2. el-Isâbe, 212
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.