Zeyd bin Erkam

Ebû Amr Zeyd b. Erkam b. Zeyd el-Hazrecî tam adıyla Zeyd bin Erkam, İslam Peygamberi Muhammed'in sahabelerindendir. Tam adı Medine'nin Hazrec kabilesinden olup "Ensar" olarak adlandırılan sahabilerin başında gelmektedir. Muhammed ile birlikte 17 savaşa katıldı ve hicri 66'da öldü [1]

Müstalikoğulları gazvesi 'münafıklara' (başkanı olarak sevk edildi 'Abdullah b' Übey, munāfiqūn ) Müslümanlar kapalı kapılar ardında dokuma düşmanca plan ve entrikalara karşı gösterdiği mücadeleden ve yemin için öfkelendi "En saygın, en kötüsünü Medine'den kovacaktır" ve ekledi: "Onlar (Müslümanlar) sayıca üstün oldular ve topraklarımızı paylaştılar. Köpeğinizi şişmanlatırsanız, sizi yer. " Zeyd bin Erkam, bunu daha sonra Abdullah bin Ubey'in yaşamasını isteyen Peygamber Efendimize anlattı. İbn Ubey, böyle bir şey söylediğini inkar ederek yemin etti ve bu yüzden salıverildi. Ancak daha sonra Zeyd bin Erkam'ın tanıklığı, Munafikun Suresinin vahyiyle doğrulandı.[2]

Sekaleyn hadisi

Muhammed'in "Size 2 şeyi geride bırakıyorum ve onları takip edersen asla yoldan sapmazsınız! Birisi Allah'ın kitabı ve diğeri Ehli Beytim " bu sekaleyn hadisini Zeyd büyüdüğünde Emevi Halifeliği döneminde tekrarladı. Sahih Müslim'in bir rivayeti, birkaç kez sorulduktan sonra olayı anlattığı ve istemeyerek de olsa Muhammed'in eşlerinin Ehl-i Beytin bir parçası olmadığı sonucuna vardığı Sahih Müslim'de alıntılanmıştır. Başka bir rivayette, daha belirsiz bir cevap veriyor.

Kerbela'nın ardından

Kufe'ye ulaştıktan sonra, Hüseyin ibn Ali'nin ailesinin kadınları ve tutsakları ile reisleri İbn Ziyad'a sunuldu ve Hüseyin'in başı, soylularla dolu bir törenle önüne bir tepsiye yerleştirildi. Elinde baston olan İbn Ziyad, Hüseyin'in başına defalarca vurdu. Orada bulunan Zeyd Bin Erkam, olanların farkında olmadan Hüseyin'in yüzünü tanıdı. Şok ve kederden etkilenerek İbn Ziyad'a bağırdı: “Bu yüzden bastonunu çek! Peygamber'in bu yüzü öptüğünü kaç kez gördüm” ve gözyaşlarına boğuldu. İbn Ziyad öfkelendi. Ona karşılık verdi: “Allah gözlerini ağlatsın, eğer aptallaşmış ve bunamış yaşlı bir adam olmasaydın, kafanı keserdim.” Böylece Zeyd Bin Erkam ayağa kalktı ve orayı tek etti.[3]

Kaynakça

  1. Ibn Hajr, Tahdhib al-Tahdhib, 2: 235.
  2. Qadhi, Yasir. A Mercy to Mankind
  3. Kitab al-Irshad' by Al-Mufid page 338 in
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.