Enes bin Mâlik

Enes bin Mâlik (612-709), İslam peygamberi Muhammed'in sahabisi.


Enes bin Mâlik
أنس بن مالك
Doğum Ebu Hamza Enes bin Mâlik bin Nadr el-Ensarî
612
Medine, Arabistan
Ölüm 711
Basra, Emevi Devleti
Milliyet Arap
Hazrec kabilesi
Neccâroğulları kolu
Diğer isim(ler)i Ebu'n-Nadr (künye)
Ebu Hamza (künye)
Hâdimü'n-Nebi (lakap)
Ebeveyn(ler) Malik bin Nadr (baba)
Sehle bint Milhân (anne)
Akraba(lar) Enes bin Nadr (amca)
Savaşları/Çatışmaları Hayber Muharebesi
Mekke'nin fethi
Huneyn Muharebesi
Taif Seferi

Hicretten on yıl önce (612) doğmuş, 10 yaşından itibaren Muhammed'e hizmet etmiş ve ölümüne kadar onun yanından hiç ayrılmamıştır. Bu birliktelik sayesinde en çok hadis rivayet eden sahabilerden biri olmuştur.
Muhammed bin Abdullah Mekke'den Medine'ye göç ettikten sonra sahabeler ona hediyeler veriyordu. Ümmü Süleym ismindeki bir kadın sahabe de çok fakir olduğu için verecek bir hediye bulamamıştır. Bunun üzerine 10 yaşındaki oğlunu vermeye karar vermiştir. Bu teklifini bildirmiş ve o da olumlu yanıt vermiştir. O günden sonra Enes Muhammed'in yanından hiç ayrılmamıştır ve ona en yakın isimlerden biri olmuştur.

Hayatı

Sahabeler arasında en uzun ömre, en cok evlada sahip olanlardan birisidir.

Medine Yılları

Enes'in ailesi, Hazrec kabilesinin bir kolu olan Beni Neccar'dan Ümmü Süleym bint-i Milhan ve Mâlik ibn en-Nadr'dır. İslamiyete göre son peygamber olarak kabul edilen Muhammed bin Abdullah Medine'ye göç ettiğinde, Enes sekiz on yaşlarında bulunuyordu. Annesinin Enes'i ona hediye etmesiyle, Muhammed bin Abdullah'ın ölümüne kadarki on sene boyunca hizmetinde bulunmuştur. Bedir Savaşı'nda hazır bulunmakla beraber aktif olarak savaşa katılmamıştır.

Dört Halife Dönemi

Ebû Bekir döneminde, Bahreyn bölgesinin zekâtını toplamakla vazifelendirilmiştir. Ömer bin Hattab’in zamanında ise Medine’de hem yönetimde danışma heyeti olarak fonksiyonu bulunan meşveret meclisinde bulunmuş, hem de fıkıh dersleri vermeye başlamıştır. Osman bin Affan zamanında Basra’da kalan fıkıh dersleri vermeye devam eden Enes bin Mâlik, Ali bin Ebu Talib'in halifeliği zamanında da yaşamıştır.

Vefatı

Basra’da vefât eden en son Sahabedir Enes bin Mâlik. Basra şehrinde vefâtına yakın hastalandı. Basra’ya 9–12 km. mesafede bulunan Tat denilen yerde vefât etti ve oraya defnedildi. Cenazesi Muhammed bin Sîrîn tarafından gasl, techîz ve tekfîn olundu.

Kaynakça

İbn Hacer el-Askalânî - el-İSÂBE - Cild-1, Sayfa 71

İbn Sa'd, Kitabü't-Tabakati'l- Kebir, Cild-7, Sayfa 45

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.