Rivayet

Rivayet, hadis ilminde hadisi usulüne uygun olarak ve aktarma metotlarını belirterek kaynağına dayandırmak demektir.

Hadislerin aktarılması ve derlenmesi, ilk dönemden itibaren üzerinde hassasiyetle durulan bir konu olmuştur.

Rivayet usulleri

Hadis ilmiyle meşgul olan âlimlerin hocalarından veya birbirlerinden hadis rivayet ederken kullandığı usullerin başlıcaları şunlardır:

  • İcazet
  • İ'lam
  • Kıraat
  • Kitabet
  • Münavele
  • Semâ
  • Vasiyyet
  • Vicade

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.