İyodöz asit

İyodöz asit, HIO2 formülüne sahip kimyasal bileşiktir. Tuzları iyoditler olarak adlandırılır; oldukça kararsızdır ve hiçbir zaman izole edilmemiştir.[1] Moleküler iyot ve iyodatlara hızlı şekilde ayrışır.

Kaynakça

  1. Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2nd bas.). Butterworth-Heinemann. ISBN 0080379419.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.