İyot monoflorür

İyot monoflorür, IF formülü ile gösterilen, iyot ve flordan oluşan bir interhalojen bileşiktir. 0 °C'de çikolata-kahverengi bir renge sahip katıdır,[1] elementel iyot ve iyot pentaflorür'e disproporsiyonlaşır.

5 IF→ 2 I2 + IF5

Moleküler özellikleri hala kesin olarak spektroskopi ile belirlenebilir: iyot-florin mesafesi 190.9 pm ve I − F bağ ayrışma enerjisi yaklaşık 277 kJ mol −1'dir. 298 K’de, standart entalpi oluşum değişikliği ΔHf ° = −95.4 kJ mol−1 ve Gibbs serbest enerjisi ΔGf° =117.6 kJ mol −1'dir .

CCl3F'deki elementlerin −45 °C'de reaksiyona girmesiyle, sadece kısaca süreliğine olsa da üretilebilir:

I2 + F2 → 2 IF

Ayrıca, iyot trifluorür'ün -78 °C'de CCl3F içinde iyot reaksiyonu ile üretilebilir :

I2 + IF3 → 3 IF

İyotun, 0 °C'de gümüş (I) florür ile reaksiyonu ayrıca iyot monoflorür verir:

I2 + AgF → IF + AgI

Tepkimeleri

İyot monoflorür saf azot triiyodürü üretmek için kullanılır:

BN + 3 IF→ NI3 + BF3

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Mary Eagleson (1994), Özlü Kimya Ansiklopedisi . Walter de Gruyter. 1201 sayfa.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.