Altın(V) florür

Altın pentaflorür Au2F10 formüllü inorganik bileşiktir. Bu florür bileşiği Altın elementinin bilinen en yüksek oksidasyon özelliğini taşır. Bu bileşik katı hidrojende çözünür.

Au2F10 Bileşiği

Altın pentaflorür, bilinen en güçlü florür iyonu alıcısıdır ve hatta antimon pentafloridin kabul eğilimini aşmaktadır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.