İyot heptaflorür

İyot heptaflorür, diğer adıyla iyot(VII) florür ya da iyot florür, IF7 kimyasal formülüne sahip interhalojen bileşiktir.[1][2] VSEPR teorisinde öngörüldüğü gibi alışılmadık bir beşgen bipiramidal yapıya sahiptir.[3] Molekül, Berry mekanizmasına benzeyen ancak heptakoordineli bir sistem için kullanılan sahte bir Bartell mekanizması isimli bir yeniden düzenlemeye tabi tutulabilir.[4] 4.5 °C'de eriyen renksiz kristallerden oluşur: sıvı aralığı son derece dardır, kaynama noktası 4.77 °C'dedir. Yoğun buhar, küflü ve buruk bir kokuya sahiptir. Molekül D5h simetriye sahiptir.

Hazırlanması

IF7 sıvı IF5'ten 90 °C'de F2 geçirilerek hazırlanır, sonra buhar 270 °C'ye ısıtılır. Alternatif olarak, bu bileşik, hidrolizden kaynaklanan bir safsızlık olan IOF5 oluşumunu en aza indirmek için flor ve kurutulmuş paladyum veya potasyum iyodürden hazırlanabilir.[5][6] İyot heptaflorür aynı zamanda, dioksijenil hekzafloroplatinat, iyot pentaflorür çözeltisi içinde potasyum florür kullanılarak potasyum heksafloroplatinat (V) gibi diğer platin(V) bileşiklerinin hazırlanması için kullanıldığında yan ürün olarak elde edilir.[7]

2 O2PtF6 + 2 KF + IF5 → 2 KPtF6 + 2 O2 + IF7

Güvenlik hususları

IF7 hem cildi, hem de mukoza zarını tahriş edicidir. Aynı zamanda güçlü bir oksitleyicidir ve organik malzeme ile temasında yangına neden olabilir.

Kaynakça

  1. Macintyre, JE (Ed.). (1992). İnorganik Bileşikler Sözlüğü (Cilt 3). Londra: Chapman ve Salon.
  2. O'Neil, Maryadele J. (Ed.). (2001). Merck İndeksi (13. basım). Whitehouse İstasyonu, NJ: Merck.
  3. Boş kaynak (yardım)
  4. W. J. Adams; H. Bradford Thompson; L. S. Bartell (1970). "Structure, Pseudorotation, and Vibrational Mode Coupling in IF7: An Electron Diffraction Study". Journal of Chemical Physics. 53 (10): 4040–4046. doi:10.1063/1.1673876
  5. Schumb, W. C.; Lynch, M. A. (1950). "Iodine Heptafluoride". Industrial & Engineering Chemistry. 42 (7): 1383–1386. doi:10.1021/ie50487a035
  6. Ruff, O.; Keim, R. (1930). ""Das Jod-7-fluorid" (The iodine-7-fluoride)". Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie (in German). 193 (1/2): 176–186. doi:10.1002/zaac.19301930117
  7. Beveridge, A. D.; Clark, H. C. (1967). "Pentahalides of the Transition Metals". In Gutmann, Viktor. Halogen Chemistry. 3. Academic Press. pp. 179–226. ISBN 9780323148474

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.