Alüminyum florür

Alüminyum florür (AlF3) öncelikle alüminyum üretiminde kullanılan bir inorganik bileşiktir. Bu renksiz katı madde sentetik olarak hazırlanabilir ancak doğada da bulunur.

Üretim ve oluşum

Alüminyum florürün çoğunluğu, alüminanın heksaflorosilik asit ile tepkimeye girmesi sonucu üretilir:

H2SiF6 + Al2O3 → 2 AlF3 + SiO2 + H2O

Alternatif olarak, amonyum heksafloroalüminatın termal olarak ayrışmasıyla da üretilir.[1]

Güvenlik

AlF3 düşük toksisiteye (LD50 600 mg/kg) sahiptir.

Kaynakça

  1. J. Aigueperse, P. Mollard, D. Devilliers, M. Chemla, R. Faron, R. Romano, J. P. Cuer, "Fluorine Compounds, Inorganic" in Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH, Weinheim, 2005.DOI:10.1002/14356007.a11_307

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.