Rûşeni Ömer Dede

Rûşeni Ömer Dede, Rûşeniyye Tarîkatı'nın şeyhidir. Asıl adı Ömer Ali B. Umur Bey'dir. Doğum yeri hakkında iki olasılık vardır; Güzelhisar'ın Rûşen köyünde veya Aydın'ın Yenice köyünde dünyaya gelmiştir.

Hayatı

Rûşeni lakabıyla tanınır. Tahsil hayatına doğduğu yerde başlamıştır ve devam ettirmek için Bursa'ya gitmiştir. Orada tahsilinin tamamladıktan sonra müderris atanmıştır. Adı bir aşk dedikodusuna karıştığından dolayı Bursa'yı terkederek Karaman'a bağlı Lârende kasabasına gitmiştir. Dedikodudan duyduğu pişmanlık yüzünden abisinin önerisi üzerine Halvetî adında bir tarikata katılır. Daha sonra Azerbaycan'a giderek tarikatın ikinci priden el almıştır ve onun vefatı üzerine birçok yerde irşadla meşgul olmuştur. Birçok müridinin arasında İbrahim Gülşenî de vardır.

1487 yılında Tebriz'de ölmüştür. Resmi kayıtlarda 1503 olarak görünmektedir.

Kendisi zamanın güçlü şairlerinden birisidir ve dini\tasavvufi birçok şiir yazmıştır. Bu şiirlerin bazıları bestelenmiş ve tekkelerde okutulmuştur.

Kaynakça

  • Dr. Yaşar Akdoğan - Türk Dünya Araştırmaları - Sayı 119 - Nisan 1999
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.