Gümüşhanevî Dergâhı

Gümüşhânevî dergâhı (Gümüşhânevîyye), Nakşibendi tarikâtının Halidî kolu olan dergâhtır.

Şeyh Ahmed Ziyaüddin Efendi'nin 1859’da İstanbul, Cağaloğlu’ndaki Fatma Sultan Camii’nde ilk irşada başlaması sonrasında bu camiinin adı "Gümüşhanevi Dergahı / tekkesi" olarak anılmaya başladı. Gümüşhanevi Tekkesi 1957 yılında yıktırıldı.[1]

İstanbul’da bulunan Gümüşhanevi dergáhı Millî İslamcılık akımının oluşumunu da tez olarak öne çıkarmıştır. 1950 sonrası Türk siyasal hayatında önemli roller üstlenen siyasetçiler bu tekkenin mürididir.

Şeyh Ahmed Ziyaüddin Efendi'den sonra postnişine geçenler
  1. https://islamansiklopedisi.org.tr/gumushanevi-tekkesi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.