Bostancı ocağı

Bostancı Ocağı, Şimdiki Devlet Başkanı Özel Koruması Görevinde olan tüfenkli Osmanlı askerlerinin yetiştiği yerdir. Bostancıların görevi; genellikle bahçe ve bağlarda Padişah'ın yanı başında ya da Saltanat Kayıklarında Padişahı koruma görevini üstlenirler.

Kökeni

Bostancılar Ocağı'nın geçmişi 14. asıra yani I. Murad zamanına kadar uzanırdı. Bostancıların ilk vazifeleri saray muhafızlığı idi ve sarayın ihtiyaçlarını karşılayan takımdı.

Bostancıların asıl kışlaları Hasbahçe tarafından olup orada bir de orta camileri vardı.

Öncelikle Klasik Osmanlı Asker ya da Devlet Adamı Toplama Sistemi olan Devşirme Sistemi ile Anadolu ve Rumeli'den acemiler toplanır ve ardından Bostancılığa girenler Bostancı Ocağı'na hazır edilmek üzere Acemi Ocağı'nda Bostancıbaşı eşliğine Bostancılar yetişmeye başlardı. Ta ki XVII. sonlarına kadar hizmet derecelerine göre kapıcılığa, tersane ocağına ve bahçe ustaları ve kıdemli bostancılar süvari bölüklerine çıkarılırlardı.[1]

Bostancı Başı

Saray da en geniş yetkiye sahip olan kişisidir ve tabii ki de Padişah'ın en yakın koruması'dır. (şimdiki Cumhurbaşkanlığı Baş koruması gibi) Hükümdar saltanat kayığı ile bir yere gittiği zaman dümene her zaman güven olsun diye Bostancı Başı geçerdi. İhtiyaç olursa askeri seferberlik de yapmaktaydılar.[2]

Bostancıbaşıların mutlaka kendi ocaklarından gelmeleri; Bostancı Ocağı'ndan yetişerek yükselmeleri kanundu.

Bostancıbaşılar dairesi Sarayburnu ile Sirkeci arasında bulunup burada Hamlacı koğuşları da vardı.[3]

Maaşları ve Harcamaları

Bostancıbaşı mahsulden alınan parayı Kasımdan Kasıma takdim ederdi. Bu hizmetlerinden dolayı her yıl Kasımda bostancılardan on veya oniki kişi bir zaman Yeniçeri Ocağı'na ve sonraları da Divan-ı Hümayun çavuşluğuna ve Kapıkulu süvari bölüklerine çıkarılırlardı. Bundan başka paranın bir kesesi bostancılara ihsan olunur ve bir kese de Davut Paşa Camii'nin maaş ve harcamalarına ayrılırdı.

Bostancıların yevmiyelerinden başka yıldan yıla Selanik çuhasından birer kaput hakları vardı veya bunun bedelini alırlardı. Bunların başlarına giydikleri serpuşa barata denilirdi.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.