Alman İdeolojisi

Alman İdeolojisi, Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından Nisan veya Mayıs 1845 tarihinde yazılan kitap. Marx ve Engels bu kitabı bir yayımcı bulamadıklarından yayımlayamamışlardır. Bu çalışma ilk defa 1932 tarihinde David Riazanov'un Moskova'da bulunan Marx-Engels Enstitüsü adına yaptığı araştırmada ortaya çıkmıştır.

Kitapta genellikle Bruno Bauer, Max Stirner ve diğer Genç Hegelciler'e hiciv yoluyla eleştiri getirilir. Marx, ilerde tarihsel materyalizm olarak adlandıracağı görüşünün temelini bu çalışmada kurmaya çalışır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.