Marksist hümanizm

Marksist hümanizm[1], Karl Marx'ın daha çok ilk yazılarıyla ilgilenir ve Marksizm'in bir dalıdır. Özellikle de Marx'ın yabancılaşma teorisini kuramsallaştırdığı 1844 Elyazmaları üzerine yoğunlaşır. Kapitalist toplumun yapısal kavrayışıyla ilgili sonraki eserleri ise ikinci plandadır. Yugoslavya kökenli Praksis Okulu bu hareketin temsilcilerinden biriydi.

Ünlü yapısal Marksist Louis Althusser ise bu hareketi revizyonist saymış ve reddetmiştir.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.