Feuerbach Üzerine Tezler

Feuerbach Üzerine Tezler, Karl Marx`ın 1845`de yazdığı on bir kısa felsefi nottur. Marx, Genç Hegelciler arasında bulunan Ludwig Feuerbach eleştirisinin taslağını çizer. Ama çalışma zaman zaman Genç Hegelciler`in yanında felsefi idealizmin eleştirisine kadar varır. Politik hareketin de felsefenin bir parçası olduğu düşüncesini Marx burada öne sürer: "Filozoflar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır; oysa sorun onu değiştirmektir." (Almanca aslı: "Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kömmt drauf an, sie zu verändern.)

11. tez, özgün el yazması.

Marx hayattayken bu çalışmayı yayımlamadı, ölümünden sonra Engels tarafından düzenlendi ve 1888 yılında yayımlandı. Özgün metin ise 1924 yılında ortaya çıktı.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.