Marksist arkeoloji

Marksist arkeoloji, arkeolojik yaklaşımların marksizm düşüncesi ile bağlantılı ele alındığı bir kuramdır.

Bu alanda Karl Marx ve Friedrich Engels hiçbir şey yazmamış olmasına rağmen, 20 yüzyılda Sovyetler Birliği'nde öne atılmıştır. Gordon Childe bazı çalışmalarında bu kuramı kullanmıştır ve onun ileri sürdüğü tarım devrimi kavramının sonraları marksist arkeoloji alanının oluşmasına büyük katkısı olmuştur. Ian Hodder bu kuramı yazdığı bir makalesinde şiddetle eleştirmiştir.[1]

Arkeolojideki diğer kuramlar için bakınız

Dipnotlar

  1. Hodder, Hutson: Reading the Past - Current Approaches to Interpretation in Archaeology. 2003, S. 79–88.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.