Yoksullaşma tezi

Marksist teoride yoksullaşma tezi; kapitalist üretimin, mantığı ve doğası gereği, işçilerin reel ücretlerini sürekli düşüreceğini ve işçi koşullarını düzenli kötüleştireceğini ifade eder. Tez daha sonra Lenin ve Frankfurt Okulu tarafından gözden geçirilmiştir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.