Veteriner tıpta uzmanlık

Uzman veteriner hekim: veteriner tıbbın klinik alanlarından birinde uzman unvanını almış veteriner hekim.

Türkiye'de bir dönem uygulanan veteriner hekimliğinde uzmanlık uygulaması sonradan kaldırılmıştır. Uzmanlık gerekliliklerini tanımlamak ve eğitim ve sınav süreçlerini tasarlamak için son zamanlarda mevzuat çalışmaları yapılmaktadır.[1]

"AVMA tarafından tanınan bir uzman veteriner hekim, AVMA'nın tanıdığı bir veteriner hekimliği uzmanlık programını başarıyla bitirmiş ve sertifikasyon kurulunun süreclerini tamamlamış veteriner hekimdir. Kurul tarafından onaylı bir uzman veteriner hekim olmak için, geniş bir lisansüstü eğitimi, deneyimi ve uzmanlık kurumu sınavlarını geçmiş olması gerekir."

Birçok uzmanlık, bir yıl intörnlük ya da asistan doktorluğa başlamadan 2-3 yıl öcesinde 2 yıl klinik pratisyenlik gerektirir. Birçok uzmanlıkta sertifika sınavına hak kazanmak üzere akademik katkı üretmek için (genellikle bilimsel yayın formunda) asistan hekim olmak gerekir. Uzmanlığa kabul ve giriş ABD ve Kanadada oldukça yarışmacı bir süreçtir. Genel bir uygulama da veteriner hekimlerin hayvan hastanelerinde 1 yıl klinik staja ve 2 yıl klinik deneyime ve söz konusu alanda yayına ve güçlü deneyimlere ihtiyacı vardır.

Uzmanlık alanları

Amerikan Veteriner Hekimleri Birliği

"Amerikan Veteriner Hekimleri Birliği" aşağıdaki 21 uzmanlık kuruluşunu tanımıştır:

Önerilen özel kuruluşlar

Avrupa Veteriner Hekimliği Uzmanlık Kurulu

"Avrupa Veteriner Hekimliği Uzmanlık Kurulu" aşağıdaki 21 uzmanlık kuruluşunu tanımıştır:

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.