Kardiyoloji

Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.

Kardiyoloji
İnsan kalbinin kan akışı. Kırmızı bölgeler oksijenli kan yollarını gösterirken maviler oksijensiz kan yollarını gösteriyor.
Yapı Kardiyovasküler sistem
Önemli hastalıklar Kalp hastalıkları Ateroskleroz Kardiyomyopati Hipertansiyon
Önemli testler Kan testi, Efor testi, EKG, Ekokardiyogram
Mütehassıs Kardiyolog

Kardiyoloji önceleri iç hastalıklarının (dahiliye) bir alt dalı iken günümüzde ayrı bir anabilim dalı olarak çalışmaktadır. Yapılan araştırmalar ile biriken bilgi birikimi ve gelişen yeni teknolojiler, diğer araştırmalı ve/veya uygulamalı bilim dallarında olduğu gibi, kardiyoloji alanında da büyük gelişmeler olmasını ve alt bilim dallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kardiyoloji son 30-40 yıl içerisinde tahminlerin ötesinde bir gelişme kaydetmiştir ve bu gelişmeler artarak devam etmektedir. Bu gelişmelerle birlikte, kardiyoloji içerisinde oluşmuş kimi alt dallar şunlardır:

 • Girişimsel kardiyoloji
 • Kalp elektrofizyolojisi

Tabii, alt dalların ortaya çıkması ve bunların üzerinde özelleşen doktorların ve araştırmacıların çalışması da yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine imkân sağlamaktadır.

Kardiyoloji biliminin tanı ve sağaltımını (tedavi) sağlamak için çalıştığı hastalıklar arasında, günümüzün en önemli sağlık sorunları arasında yer alan bazı hastalıklar bulunmaktadır. Bu hastalıkların birkaçı şöyle sıralanabilir:

Nefroloji, endokrinoloji gibi dalların da ilgi alanına giren yüksek tansiyon, çeşitli hastalıklara bağlı olarak gelişen kalp yetmezliği, doğuştan ya da çeşitli hastalıklara bağlı olarak gelişen kalp kapak hastalıkları ve benzeri pek çok hastalık da kardiyolojinin tanı ve sağaltımı için uğraştığı hastalıklardandır.

Kardiyolijinin kullandığı tanı araçlarından bazıları şunlardır:

 • Kalp stres testi ("efor testi" ya da "eforlu EKG" olarak da bilinir)
 • Taşınabilir EKG aygıtı ("Holter monitörü" olarak da bilinir)
 • Kandaki kalp enzimlerinin düzeyleri
 • Koroner anjiyografi

Kardiyolojide, yataklı tedavi verdiği hastaları genel servis ve Koroner yoğun Bakım ünitelerinde (KYBÜ) yatırarak tedavi etmektedir. KYBÜ'ler genel durumu ağır acil müdahale gerekebilecek hayati tehlikesi söz konusu olan(Kalp Krizi geçirenler gibi) hastaların takip edildiği birimlerdir. KYBÜ kabul edilen hastaların Kalp Ritimleri, Tansiyonları, Nabız sayıları, Kan oksijen miktarları tüm hastaların bağlı olduğu merkezi bir monitörle takip edilmekte olup bu monitörler test edilen değerlerde bir anormallik olduğunda görevli personeli alarm vererek uyarmaktadır. Genel durumu düzelen hayati tehlikesi ortadan kalkan hastalarda tetkik ve tedavisine devam etmek üzere genel servislere alınarak takip edilmektedir. Günümüzde artan ihtiyaçlar doğrultusunda Kalp Damar Hastalıkları alanında profesyonelleşmiş hastaneler kurulmaktadır. Türkiye'deki bu tip hastanelerden bazıları Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Siyami Ersek ve Koşuyolu Kalp Damar Hastalıkları Hastanesidir.

Anatomi ve fizyoloji

Temel Anatomi (Kalbin yapısı)

Dolaşım sistemi (Vücudun kan desteği)

Pulmoner dolaşım (Kanın oksijenlenmesi)

Kalpte uyarı iletimi (Kalbin elektriksel sistemi)

Temel kalp fizyolojisi

Koroner dolaşım bozuklukları

Ani kardiyak ölüm ve tedavisi

Miyokard hastalıkları

Perikard hastalıkları

 • Perikardit
 • Perikardiyal tamponad
 • Konstriktif perikardit

Kalp kapaklarının hastalıkları

 • Aortik kapağın hastalıkları
 • Mitral kapağın hastalıkları
 • Pulmoner kapağın hastalıkları
 • Triküspid kapağın hastalıkları

Kalbin elektriksel sisteminin bozuklukları

 • Kardiyak aritimler
 • Bigemini
 • Prematür ventriküler kontraksiyon
 • Ventriküler taşikardi
 • Ventriküler fibrilasyon
 • Hasta sinüs sendromu
 • Dal blokları
 • Kalp blokları
 • Kalbin elektriksel sisteminin özel bozuklukları

Kalbin enflamasyon ve enfeksiyonları

Konjenital kalp hastalıkları

Kan damarlarının hastalıkları

Koroner arter hastalığında tıbbi müdahale işlemleri

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.