Perikardit

Perikardit, perikardın (kalbi çevreleyen fibroseröz kese) iltihaplanmasıdır .[8] Semptomlar tipik olarak omuzlarda, boyunda veya sırtta da hissedilebilen ani başlayan keskin göğüs ağrısını içerir.[1] Ağrı, tipik olarak otururken daha az şiddetli ve uzanırken veya derin nefes alırken daha şiddetlidir. Perikarditin diğer semptomları arasında ateş, halsizlik, kalp çarpıntısı ve nefes darlığı sayılabilir. Semptomların başlangıcı bazen ani olmaktan çok kademeli olabilir.

Perikardit
Perikarditi gösteren bir EKG. aVR'de çift taraflı hafif ST çökmesine ve birden fazla derivasyondaki ST yükselmesine dikkat edin.
Olağan başlangıcı Tipik olarak ani[1]
Uzmanlık Kardiyoloji
Belirtiler Oturunca daha iyi olan, uzanınca kötüleyen keskin göğüs ağrısı ve ateş[1]
Komplikasyon Kardiyak tamponad, myokardit, konstrüktif perikardit[2][1]
Süre Birkaç gün ila birkaç hafta arası[3]
Nedenleri Viral enfeksiyon, verem, üremik perikardit, kalp krizi, kanser, otoimmün hastalıklar, göğüs travması[4][5]
Tanı Semptomlara göre, elektrokardiyogram, perikardiyal efüzyon[6]
Ayırıcı tanı Kalp krizi[1]
Tedavi NSAİİ'ler, kolşisin, kortikosteroidler[6]
Prognoz Genellikle iyi[6][7]
Sıklık Yılda 10.000'de 3 vaka[2]

Perikarditin nedeni genellikle bilinmemektedir, ancak çoğunlukla viral enfeksiyondan kaynaklandığına inanılmaktadır.[4][8] Diğer nedenler arasında tüberküloz, üremik perikardit, kalp krizi, kanser, otoimmün bozukluklar ve göğüs travması gibi bakteriyel enfeksiyonlar bulunur.[5] Teşhis göğüs ağrısı, perikardiyal sürtünme, spesifik elektrokardiyogram (EKG) değişiklikleri ve kalp çevresinde sıvı birikmesine (efüzyon) dayanır.[6] Kalp krizi, perikardite benzer semptomlara neden olabilir.[1]

Çoğu durumda tedavi, NSAİİ'ler ve muhtemelen anti-inflamatuar ilaç kolşisin ile yapılır. Bunlar uygun değilse kortikosteroidler kullanılabilir.[6] Semptomlar genellikle birkaç gün ila birkaç hafta içinde düzelir, ancak bazen aylar sürebilir.[3] Komplikasyonlar arasında kalp tamponadı, miyokardit ve konstriktif perikardit yer alabilir .[2][1] Perikardit, göğüs ağrısının nadir görülen bir nedenidir.[9] Her 10.000 kişiden yaklaşık 3 kişide görülmektedir. En sık 20-50 yaş arası erkeklerde görülmektedir. Perikardit olanların %30'una kadarında birden fazla kısımda gözlenmektedir.[10]  

Belirti ve bulgular

Trapezius sırtına (sırtta kürek kemiğinin alt kısmı) radyasyonla birlikte substernal veya sol prekordiyal plöritik göğüs ağrısı, perikarditin karakteristik ağrısıdır. Ağrı genellikle oturarak veya öne doğru eğilerek hafifler ve uzanarak (hem yaslanmış hem de sırtüstü pozisyonlarda) veya nefes alarak kötüleşir.[11] Bu ağrı anjina pektorise benzeyebilir ama kalp krizi ağrısının genellikle sabitken perikardit ağrısının vücut pozisyonuna göre değişmesi yönünden farklılık gösterir. Diğer perikardit semptomları arasında kuru öksürük, ateş, yorgunluk ve anksiyete yer almaktadır.

Miyokard enfarktüsü (kalp krizi) ağrısına benzerliği nedeniyle perikardit, kalp krizi olarak yanlış teşhis edilebilir. Akut miyokard enfarktüsü de perikardite neden olabilir, ancak mevcut semptomlar genellikle tanıyı gerektirecek kadar farklılık gösterir. Aşağıdaki tablo, perikarditin miyokard enfarktüsünden farklı olan klinik görünümünü düzenler:[11]

Karakteristik Perikardit Miyokardiyal enfarktüs
Ağrı tanımı Keskin, plöritik, retro-sternal (sternumun altında) veya sol prekordiyal (sol göğüs) ağrı Ezilme, baskıya benzer, şiddetli ağrı.
Yayılım Ağrı trapezius sırtına yayılır (sırtta kürek kemiğinin en alt kısmına) veya yayılım yoktur. Ağrı çeneye veya sol kola yayılır veya yayılmaz.
Efor Ağrıyı değiştirmez Ağrıyı artırabilir
Durum Ağrı, sırtüstü pozisyonda veya nefes alırken daha kötüdür Pozisyona göre değişiklik göstermez.
Başlangıç/süreç Acil servise gelmeden önce saatler veya bazen günler süren ani ağrı Krizle gelip gidebilen ani ya da kronik olarak kötüleşen ağrı veya kişi acil servise gelmeye karar vermeden önce saatler sürebilir.

Fiziksel muayeneler

Perikarditin klasik bulgusu, genellikle sol alt sternal sınırda olmak üzere kardiyovasküler muayenede stetoskopla duyulan sürtünme sesidir.[11] Diğer fiziksel belirtiler arasında hastanın sıkıntılı olması, pozisyonel göğüs ağrısı, aşırı terleme; Pulsus paradoksusa neden olan perikardiyal tamponad şeklinde kalp yetmezliği olasılığı ve Beck'in üçlüsü (azalmış kalp debisine bağlı düşük kan basıncı, boğuk kalp sesleri ve juguler vende şişkinlik üçlüsü) yer almaktadır.

Komplikasyonlar

Perikardit, perikardiyal efüzyona ve sonunda kardiyak tamponada ilerleyebilir. Bu, klasik perikardit belirtilerini yaşayan, ancak daha sonra rahatlama belirtileri gösteren ve pulsus paradoksu (nefes alma üzerine sistolik kan basıncında en az 10 mmHg azalma), düşük kan basıncı (azalmış kardiyak indeks nedeniyle), (sağ taraftaki kalp yetmezliği ve aşırı sıvı yüklenmesinden juguler ven distansiyonu), oskültasyonda uzak kalp sesleri ve sıvı ile perikardiyumun daralması nedeniyle kardiyak kateterizasyondaki tüm diyastolik kan basınçlarının dengelenmesi, azalmış uyanıklık ve uyuşukluk içeren kardiyak tamponad belirtileri göstermeye devam eden kişilerde görülebilir.

Bu tür kardiyak tamponad vakalarında, EKG veya Holter monitörü daha sonra sıvı dolu perikardda kalbin titremesini gösteren elektriksel alternans gösterecek ve kapillerin yeniden dolumunun yanı sıra, kanı etkili bir şekilde pompalayamayan bir kalp tarafından vücut organlarının hipoperfüzyonu nedeniyle ciddi vasküler çöküş ve zihinsel durumda gerileme gerçekleşebilir.

Tamponad tanısı, sağ kulakçık ve sağ karıncıkta büyük bir perikardiyal efüzyon ve diyastolik kollaps göstermesi gereken transtorasik ekokardiyografi (TTE) ile doğrulanabilir. Göğüs röntgeni genellikle genişlemiş bir kalp silueti ("su şişesi" görünümü) ve berrak akciğerler gösterir. Pulmoner konjesyon tipik olarak görülmez çünkü diyastolik basınçların eşitlenmesi pulmoner kapiler basıncı perikard içi basınca (ve diğer tüm diyastolik basınçlara) sınırlar.

Nedenler

Şekil A, normal bir kalbi, perikardı (kalbi çevreleyen kese) ve kalbin konumunu göstermektedir. Ekteki görüntü, perikardiyumun iki katman dokusunu ve katmanlar arasındaki sıvıyı gösteren büyütülmüş bir kesitidir.
Şekil B, perikarditli kalbi göstermektedir. Ekteki görüntü, perikardın iltihaplı ve kalınlaşmış katmanlarını gösteren büyütülmüş bir kesittir.[12]

Enfeksiyon

Perikardite viral, bakteriyel veya fungal enfeksiyon neden olabilir.

Gelişmiş dünyada, virüslerin vakaların yaklaşık %85'inin nedeni olduğuna inanılıyor.[6] Gelişmekte olan dünyada tüberküloz yaygın bir nedendir, ancak gelişmiş dünyada nadirdir. Viral nedenler arasında coxsackievirus, herpesvirüs, kabakulak virüsü, HIV ve diğer virüsler bulunur.[4]

Pnömokok ve tüberküloz perikardit, en yaygın bakteriyel formlardır. Anaerobik bakteriler de nadir görülen bir neden olabilir.[13] Fungal (mantar kaynaklı) perikardit genellikle histoplazmoza veya bağışıklığı baskılanmış konakçılarda Aspergillus, Candida ve Coccidioides'e bağlıdır. Dünya çapında perikarditin en yaygın nedeni, tüberkülozlu bulaşıcı perikardittir. 

Diğer nedenler

Teşhis

Laboratuvar testi

Miyokardit / perikardit nedeniyle genç bir erkekte yaygın ST yükselmesi
Perikarditi gösteren bir EKG. AVR'de hafif resiprokal ST çökmesi olan çoklu derivasyonlarda ST yükselmesine dikkat edin .

Laboratuvar değerleri, üremik perikardit vakalarında artmış üre (BUN) veya artmış kan kreatinin gösterebilir. Bununla birlikte, genellikle laboratuvar değerleri normaldir, ancak eşzamanlı bir miyokard enfarktüsü (kalp krizi) veya kalpte büyük bir stres varsa, laboratuvar değerleri Troponin (I, T), CK-MB, Miyoglobin ve LDH gibi artmış kardiyak belirteçler gösterebilir. (laktaz dehidrojenaz izotip 1).

Tercih edilen ilk tanı testi, aVR ve V1 [11] ve PR- hariç tüm derivasyonlarda diffüz, spesifik olmayan, konkav ("eyer şeklinde"), ST segment yükselmeleri olan 12 derivasyonlu bir elektrokardiyogram gösterebilen EKG'dir. aVR hariç herhangi bir derivasyonda segment çökmesi mümkündür; Sinüs taşikardisi ve düşük voltajlı QRS kompleksleri, subsemptomatik perikardiyal efüzyon seviyeleri varsa da görülebilir. İnce kulakçıkların kalp zarının iltihaplanma sürecinden ventriküllerden daha kolay etkilenmesi nedeniyle PR depresyonu genellikle sürecin erken safhalarında görülür.

19. yüzyılın ortalarından beri, perikardda adezyon bulgusu üzerine geriye dönük perikardit tanısı konulmaktadır.[16]

Perikardit klinik olarak teşhis edildiğinde, altta yatan neden genellikle asla bilinmez; akut perikarditli kişilerin sadece yüzde 16-22'sinde keşfedilebilir.

Görüntüleme

MRI T2 ağırlıklı spin eko görüntülerinde iltihaplı perikard, yüksek sinyal yoğunluğu gösterecektir. Geç gadolinyum kontrastı, iltihaplı perikardın kontrast alımını gösterecektir. Normal perikardda herhangi bir kontrast artışı görülmez.[17]

Sınıflandırma

Perikardit, kalp çevresinde biriken sıvının bileşimine göre sınıflandırılabilir.[18]

Perikardit türleri şunları içerir:

Akut ve kronik

Perikardit, başvuru zamanı ve süresine bağlı olarak "akut" ve "kronik" formlara ayrılır. Akut perikardit, kronik perikarditten daha yaygındır ve Dressler sendromu olarak enfeksiyonların, immünolojik koşulların bir komplikasyonu olarak veya bir kalp krizi (miyokard enfarktüsü) sonucunda ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, kronik perikardit daha az yaygındır ve bir şekli konstriktif perikardittir. Aşağıdakiler, akut ile kronik arasındaki klinik sınıflandırmadır:

 • Klinik olarak: Akut (<6 hafta), Subakut (6 hafta ila 6 ay) ve Kronik (> 6 ay)

Tedavi

Viral veya idiyopatik perikarditte tedavi, aspirin [11] veya non steroidal antiinflamatuvar ilaçlar (ibuprofen gibi) ile yapılır.[4] Daha fazla perikardit atağı riskini azalttığı için yukarıdakilere kolşisin eklenebilir.[19]

Şiddetli vakalar aşağıdakilerden birini veya birkaçını gerektirebilir:

 • perikardiyal efüzyon / tamponadı tedavi etmek için perikardiyosentez
 • tüberküloz veya diğer bakteriyel nedenleri tedavi etmek için antibiyotikler .
 • steroidler akut perikarditte kullanılır ancak tekrarlayan perikardit olasılığını artırdıkları için tercih edilmez.
 • nadir durumlarda ameliyat
 • konstriktif perikardit vakalarında, perikardiyektomi

Epidemiyoloji

Bilinmeyen bir nedeni olan perikardit veya viral perikarditi olan kişilerin yaklaşık %30'unda bir veya birkaç tekrarlayan atak vardır.[6]

Kaynakça

 1. "What Are the Signs and Symptoms of Pericarditis?". National Heart, Lung, and Blood Institute. 26 Eylül 2012. 2 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Eylül 2016.
 2. "Diagnosis and treatment of pericarditis". Heart. 101 (14): 1159-68. Temmuz 2015. doi:10.1136/heartjnl-2014-306362. PMID 25855795.
 3. "How Is Pericarditis Treated?". National Heart, Lung, and Blood Institute. 26 Eylül 2012. 2 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Eylül 2016.
 4. "Acute pericarditis". American Family Physician. 76 (10): 1509-14. Kasım 2007. PMID 18052017.
 5. "What Causes Pericarditis?". National Heart, Lung, and Blood Institute. 26 Eylül 2012. 2 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Eylül 2016.
 6. "Evaluation and Treatment of Pericarditis: A Systematic Review". JAMA. 314 (14): 1498-506. Ekim 2015. doi:10.1001/jama.2015.12763. PMID 26461998.
 7. Cunha, Burke A. (2010). Antibiotic Essentials (İngilizce). Jones & Bartlett Publishers. s. 71. ISBN 9781449618704.
 8. "What Is Pericarditis?". National Heart, Lung, and Blood Institute. 26 Eylül 2012. 2 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi.
 9. "Outpatient diagnosis of acute chest pain in adults". American Family Physician. 87 (3): 177-82. Şubat 2013. PMID 23418761.
 10. "Who Is at Risk for Pericarditis?". National Heart, Lung, and Blood Institute. 26 Eylül 2012. 2 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Eylül 2016.
 11. "Pericardial disease". Medical Knowledge Self-Assessment Program (MKSAP-15): Cardiovascular Medicine. 2009. s. 64. ISBN 9781934465288. 2 Ağustos 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi.
 12. "Pericarditis". National Heart, Lung, and Blood Institute .nih.gov. 8 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ağustos 2014.
 13. "Pericarditis caused by anaerobic bacteria". International Journal of Antimicrobial Agents. 33 (4): 297-300. Nisan 2009. doi:10.1016/j.ijantimicag.2008.06.033. PMID 18789852.
 14. "IgG4-related effusive constrictive pericarditis". European Heart Journal Cardiovascular Imaging. 17 (6): 707. Haziran 2016. doi:10.1093/ehjci/jew056. PMID 27044912.
 15. "IgG4-related disease with effusive-constrictive pericarditis, tamponade, and hepatopathy: a novel triad". International Journal of Cardiology. 176 (2): 516-8. Eylül 2014. doi:10.1016/j.ijcard.2014.07.046. PMID 25062559.
 16. Flint (1862). "Lectures on the diagnosis of diseases of the heart: Lecture VIII". American Medical Times: Being a Weekly Series of the New York Journal of Medicine. 5 (July to December): 309-311.
 17. "Acute pericarditis: Update on diagnosis and management". Clinical Medicine. 20 (1): 48-51. Ocak 2020. doi:10.7861/clinmed.cme.20.1.4. PMC 6964178$2 |pmc= değerini kontrol edin (yardım). PMID 31941732.
 18. "Cardiovascular Pathology Index Images". The Internet Pathology Laboratory for Medical Education. Florida State University College of Medicine. 24 Mayıs 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi.
 19. "Colchicine for pericarditis" (PDF). The Cochrane Database of Systematic Reviews. 8 (8): CD010652. Ağustos 2014. doi:10.1002/14651858.CD010652.pub2. PMID 25164988.

Ayrıca okuyunuz

Dış bağlantılar

Sınıflandırma
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.