Biyoistatistik

Biyoistatistik, biyolojik araştırmalarda nedensellik varsayımlarının geçerliliğini, araştırma yöntembilimi ilkeleri çerçevesinde ve istatistik biliminin olanaklarından yararlanarak değerlendirmeyi sağlayan bilim dalı.

Biyolojik bilimlerle ilgili araştırmalarda öngörülen varsayımın geçerliliğinin bilimsel kabulü için "gerçeklemenin (doğruluğu kanıtlama işleminin)" biyoistatistik yaklaşımlar ve değerlendirmelerle yapılmış olması gerekir. Tıp bilimlerinde böylesi bir "kabul" için araştırmanın "hata payının" en fazla %5 (p < 0.05) olması gerekmektedir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.