İç hastalıkları

İç hastalıkları, tıbbın bir ana bilim dalıdır; Dahiliye olarak da bilinir.

İnsanın sindirim sistemi, böbrek, kalp, akciğer, kan hastalıkları, kanserin dahili tanı ve tedavisi, romatizmal, hormonal ve alerjik hastalıklar, yaşlı hasta grubunun sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenir.

İç hastalıkları yan dalları[1]

  1. Allerji, İmmünoloji
  2. Endokrinoloji ve Metabolizma
  3. Gastroenteroloji
  4. Hematoloji
  5. Nefroloji
  6. Romatoloji
  7. Geriatri
  8. Tıbbi Onkoloji
  9. İş ve Meslek Hastalıkları
  10. Yoğun Bakım Uzmanlığı

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.