Sağlık politikaları

Sağlık politikaları, sağlık hizmetlerinin kim/kimler tarafından üretileceğinin, nasıl sunulacağının, nasıl finanse edileceğinin, hizmetin kullanıcılara nasıl ulaştırılacağının belirlenmesi doğrultusunda ulusal ve uluslararası ölçekte hükûmetler veya karar vericiler tarafından yapılan tercihler, alınan kararlar, oluşturulan yasal düzenlemelerdir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.