Vaskülit

Vaskülit — Damar duvarındaki yangıya verilen addır.

Vaskülit

Vaskülit Birçok farklı boyutta damarı tutabilir. Vaskülitik patolojiler damar duvarlarında immun kompleks birikimi ile damarların lokal olarak tıkanmasına neden olarak ilgili organın fonksiyon kaybına yol açarlar. Bu herhangi bir organ Böbrek,Kalp vs olabileceği gibi ekstremiteler (Kollar ve Bacaklar) de bu durumdan etkilenebilirler.

Daha kolay anlaşılmaları amacıyla büyük damarları (Aort, Subclavian Arter, Karotis), orta ve küçük damarları tutanlar olarak sınıflandırılmışlardır.

Büyük Damarları Tutanlar:

Orta Çaplı Damarları Tutanlar:

Küçük Çaplı Damarları Tutanlar

Diğer vaskülitle seyreden patolojiler

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.