Aort

Aort, insan vücudundaki en büyük arterdir. Sol ventrikülden çıkar ve karnın aşağısına doğru uzanır ve sonra daha küçük damarlara dallanır. Aort oksijenlenmiş kanı tüm vücut parçalarına sistemik dolaşımla ulaştırır.

Aort
Latince isim aorta
Tanımlayıcılar
JSTOR aortic-diseases
Microsoft Academic 2909508868 2779980429, 2909508868
MeSH D001011
TA 4175
FMA 3734

Aort'un yönü

Course of the aorta (anterior view), starting posterior to the main pulmonary artery, but then anterior to the right pulmonary arteries, the trachea and the esophagus, but then turning posteriorly to course dorsally to these structures.

Aort genellikle beş segment veya parçaya bölünür.

  • Asendan aort: Aort ark'ı ile kalp arasındaki bölümdür.
  • Aort arkı: Ters U gibi görünen zirve noktasıdır.
  • Desandan aort: İliiyak arterlere bölünen aort arkından bir bölümdür.
  • Torasik aort: Diyaframın üstündeki desandan aortun yarısıdır.
  • Abdominal aort: Diyaframın altındaki desandan aortun yarısıdır.

Hayvanlarda

Tüm amniotların bir dizi bireysel farklılıklar olsa da, insanlarla genel olarak benzer bir düzeni vardır. Balıklarda, aort diye adlandırılan ve ikiye ayrılan damarlar vardır. Ventral aort kirlenmiş kanı solungaçlara götürür. Bu damar tetrapodlarda asendan aortu oluşturur (geri kalanı pulmoner arter oluşturur). İkincisi, dorsal aort solungaçlardan temizlenmiş kanı taşır ve tetrapodlardaki desandan aortla homologtur. Bu iki aort her iki solungaç vasıtasıyla geçen bir damarla biribirine bağlanır. Amfibiyanlar beştane bağlı damarla tutunur.Bu yüzden aort iki tane paralel arka sahiptir.

Embriyolojik Gelişimi

Memeli ve avian embriyolojik gelişimlerinde faringeal ark (aortik ark) arterlerinin normal arterlere benzer örnekleri vardır. Dördüncü aortik ark damarı aort arkı olarak bu vertebralarda hayatta kalır. Üçüncü aort ark damarı brakiosefalik arter veya internal karotid arterin kökü olarak devam eder. Altı ark ise pulmoner arterler katılır. Büyük arterin düz kası ve aortapulmoner septumdaki hücre topluluğu, kardiyak nöral krest sebebiyle aort ve pulmoner arterlere yarılırlar. Bu nöral krestin büyük artere düz kasın katılımı, birçok düz kasın mezodermin türetilmiş olarak nadirdir. Gerçekte düz kas abdominal aort ile mezodermden türetilir ve sadece semilunar valfler yukarıda ortaya çıkan, koroner arterlerin düz kasın mezodermal kökenine sahiptir. Aortikopulmoner septumun büyük damarlara bölünmesinin eksikliği persistan trunkus arteriozusa sebep olur.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.