Arteriyol

Arteriyoller veya atardamarcıklar arterlerin (atardamar) daha küçük dalları olan ve kendileri de kılcal damarlar diye adlandırılan daha küçük dallara ayrılan kan damarlarıdır.

Kapiller sistemin basitleştirilmiş bir gösterimi.

Arteriyol ismi Fransızca, aynı anlamlı, artériole sözcüğünden gelmektedir. Arteriyoller, besledikleri dokuların kan akımı içim olan ihtiyaçlarını giderme amacıyla daralma veya genişlemelerini sağlayan kas oluşumunda duvar ve sinirlere sahiptirler.

Kan akışının düzenlenmesinde arteriyollerin fizyolojik rolü

Vücudun ölçeğinde genel çevresel direnç, kalbin inme hacmi ile birlikte arteriyel basıncı belirleyen arteriyollerin tonuna bağlıdır. Sonuç olarak, fonksiyonel sınıflandırmaya göre, arteriyoller dirençli damarlara refere edilir. Ek olarak, arteriyol tonu belirli bir organ veya dokuda lokal olarak değişebilir. Toplam periferik direnç üzerinde gözle görülür bir etkiye sahip olmayan arteriyol tonundaki yerel bir değişiklik, bu organdaki kan akış miktarını belirleyecektir. Böylece, arteriyol tonu çalışma kaslarında belirgin şekilde azalır, bu da kan dolaşımında bir artışa yol açar.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.