Anjiyoplasti

Anjiyoplasti, genellikle ateroskleroz sonucu daralmış veya tıkanmış olan atardamarları mekanik genişletme tekniğidir. Kateter olarak bilinen boş ve indirilmiş bir balon, rehber telin üzerinde daralmış damara yerleştirilir ve normal kan basıncından 75 ila 500 kat (6-20 atmosfer) daha fazla olan su basıncı kullanılarak sabit bir boyuta kadar şişirilir. Balon, iç akyuvar/pıhtı plak katmanının ve çevresindeki kas duvarının genişlemesine ve bu sayede kan damarında daha iyi akış sağlanmasına yol açar. Ardından balon söndürülür ve geri çıkartılır. Bazı durumlarda damarın açık kalmasını sağlamak için bir stent takılabilir.

Balon anjiyoplasti

Anjiyoplasti kelimesi, Yunanca ἀγγεῖον angīon ‘damar’/‘çukur’ (insan vücudunda) ve πλάσσω plasso ‘biçim’/‘kalıp’ kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Anjiyoplasti, tipik olarak az düzeyde invaziv veya perkütan yöntemlerle gerçekleştirilen her türlü vasküler müdahaleyi kapsar hale gelmiştir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.