Gıda ve Tarım Örgütü

Gıda ve Tarım Örgütü (GTÖ; Food and Agriculture Organization, FAO), açlığı yok etmek ve beslenme şartlarını iyileştirmek amacıyla 1943'te kurulan ve 1946'da Birleşmiş Milletler'in uzmanlık kuruluşu haline gelen bir örgüttür. Açlığa karşı mücadelede çok yönlü etkinlikleri vardır. Hükûmet ve teknik kuruluşların tarımı, ormancılığı ve balıkçılığı geliştirme projelerine aracı ve yardımcı olur. Bu tip konularda ülkeler düzeyinde teknik yardımlar sağlar. Eğitsel projeler geliştirerek, araştırmalar yapar ve seminerler verir. Dünyadaki tarımsal ürünlerin üretimi, tüketimi, ticareti ve depolanması, tabii kaynakların geliştirilmesi, ağaçlandırma gibi konularda danışmanlık yapar. İstatistikler tutarak bültenler yayınlar.

Birleşmiş Milletler'in Gıda ve Tarım Örgütü
Food and Agriculture Organization of the United Nations (İngilizce)

Latince sloganı Fiat Panis ("Ekmek Olsun") ile FAO amblemi
Roma'daki genel merkezi
Kısaltması FAO
Kuruluşu 16 Ekim 1945
Türü Uzman kuruluşu
Yasal durumu Etkin
Merkezi Roma, İtalya
Başkanı Qu Dongyu
Ana kuruluşu ECOSOC
Websitesi Gıda ve Tarım Örgütü

GTÖ'nün merkezi Roma'dadır. Buna bağlı olarak dünyada yayılmış çok sayıda büroları mevcuttur. 1960'lardan sonra çalışmalarını, daha çok tarım ürünlerinin geliştirilmesi ve protein eksikliğinin giderilmesi konularında yoğunlaştırmıştır. BM ülkelerinin çoğu GTÖ'nün üyesidir.

Tarihi

Gıda ve tarım için uluslararası bir örgüt kurma düşüncesi 19. asrın sonuna doğru ve 20. asrın başında ortaya çıkmaya başlamıştır. Gıda ve tarıma odaklı uluslararası bir örgüt düzenleme fikri ilk olarak Amerikan tarımcı ve aktivist David Lubin tarafından öne sürülmüştür. Mayıs ve aralık 1905'te Roma'da uluslararası bir konferans düzenlenmiştir. Bu konferans Uluslararasi Tarım Enstitüsü'nün kurulmasına yol açmıştır. Böylece gıda ve tarım alanında ilk uluslararasi örgüt kurulmuş oldu.

Daha sonra 1943 yılında ABD cumhurbaşkanı Franklin D. Roosevelt Gıda ve Tarım konusu üzerine bir Birleşmiş Milletler Konferansı çağırmıştır. 18 mayıs ve 3 aralık tarihleri arasında 43 hükûmet temsilcileri Virginia'da bir araya gelmişlerdir. Virginia'da hükûmet temsilcileri gıda ve tarım için daimi bir örgüt kurmaya söz vermişlerdir. Söz konusu örgüt 16 ekim 1945 tarihinde Kanadanın Québec şehrinde [1] Gıda ve Tarım Anayasası'nın imzalanmasıyla kurulmuştur. Gıda ve Tarım Örgütü'nün 1. Konferansı Kanada'da 16 ekim ve 1 kasım 1945 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Kaynakça

  1. OSMANOĞLU, Şule . "Birleşmiş Milletler ve veteriner hekimlik tarihi açısından FAO". Veteriner Hekimler Derneği Dergisi 80 / 4 (Aralık 2009): 3-8 .

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.