Periyodik tablo

Periyodik tablo, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur. Dilimizde periyodik tablo, periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu gibi birçok şekilde isimlendirilmiştir. Bu tablo bilinen bütün elementlerin artan atom numaralarına (buna proton sayısı da denir) göre bir sıralanışıdır. Periyodik cetvelden önce de bu yönde çalışmalar yapılmış olmakla birlikte, mucidi genelde Rus kimyager Dmitri Mendeleyev kabul edilir. 1869'da Mendeleyev atomları artan atom ağırlığına göre sıraladığında belli özelliklerin tekrarlandığını fark etti.[1][2] Özellikleri tekrarlanan elementleri alt alta yerleştirdi ve buna periyot adını verdi.

Periyodik tablo

Genel bakış

Grup 1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Alkali metaller Toprak alkali metaller Azot grubu Kalkojenler Halojenler Soy gazlar
Periyot

1

Hidro­jen 1H1.008 Hel­yum 2He4.0026
2 Lit­yum 3Li6.94 Beril­yum 4Be9.0122 Bor 5B10.81 Karbon 6C12.011 Azot 7N14.007 Oksi­jen 8O15.999 Flor 9F18.998 Neon 10Ne20.180
3 Sodyum 11Na22.990 Magnez­yum 12Mg24.305 Alümin­yum 13Al26.982 Silis­yum 14Si28.085 Fosfor 15P30.974 Kükürt 16S32.06 Klor 17Cl35.45 Argon 18Ar39.95
4 Potas­yum 19K39.098 Kalsi­yum 20Ca40.078 Skan­diyum 21Sc44.956 Titan­yum 22Ti47.867 Vanad­yum 23V50.942 Krom 24Cr51.996 Mangan 25Mn54.938 Demir 26Fe55.845 Kobalt 27Co58.933 Nikel 28Ni58.693 Bakır 29Cu63.546 Çinko 30Zn65.38 Galyum 31Ga69.723 German­yum 32Ge72.630 Arsenik 33As74.922 Selen­yum 34Se78.971 Brom 35Br79.904 Krip­ton 36Kr83.798
5 Rubid­yum 37Rb85.468 Stron­siyum 38Sr87.62 İtriyum 39Y88.906 Zirkon­yum 40Zr91.224 Niyob­yum 41Nb92.906 Molib­den 42Mo95.95 Teknes­yum 43Tc[97] Ruten­yum 44Ru101.07 Rod­yum 45Rh102.91 Palad­yum 46Pd106.42 Gümüş 47Ag107.87 Kadmi­yum 48Cd112.41 İndiyum 49In114.82 Kalay 50Sn118.71 Anti­mon 51Sb121.76 Tellür 52Te127.60 İyot 53I126.90 Ksenon 54Xe131.29
6 Sezyum 55Cs132.91 Baryum 56Ba137.33 Lantan 57La138.91 Hafni­yum 72Hf178.49 Tantal 73Ta180.95 Tungs­ten 74W183.84 Ren­yum 75Re186.21 Osmi­yum 76Os190.23 İridyum 77Ir192.22 Platin 78Pt195.08 Altın 79Au196.97 Civa 80Hg200.59 Talyum 81Tl204.38 Kurşun 82Pb207.2 Bizmut 83Bi208.98 Polon­yum 84Po[209] Asta­tin 85At[210] Radon 86Rn[222]
7 Fran­siyum 87Fr[223] Radyum 88Ra[226] Aktin­yum 89Ac[227] Ruther­fordiyum 104Rf[267] Dub­niyum 105Db[268] Seabor­giyum 106Sg[269] Bohr­iyum 107Bh[270] Hassi­yum 108Hs[269] Meitner­iyum 109Mt[278] Darmstadt­iyum 110Ds[281] Rönt­genyum 111Rg[282] Koper­nikyum 112Cn[285] Nihoni­yum 113Nh[286] Flero­viyum 114Fl[289] Mosko­viyum 115Mc[290] Liver­moriyum 116Lv[293] Tenne­sin 117Ts[294] Oga­nesson 118Og[294]
Seryum 58Ce140.12 Prase­odim 59Pr140.91 Neo­dymium 60Nd144.24 Promet­yum 61Pm[145] Samar­yum 62Sm150.36 Evro­piyum 63Eu151.96 Gado­linyum 64Gd157.25 Terbi­yum 65Tb158.93 Disproz­yum 66Dy162.50 Holmi­yum 67Ho164.93 Erbiyum 68Er167.26 Tulyum 69Tm168.93 İter­biyum 70Yb173.05 Lutes­yum 71Lu174.97  
Toryum 90Th232.04 Protak­tinyum 91Pa231.04 Uran­yum 92U238.03 Neptün­yum 93Np[237] Plüton­yum 94Pu[244] Amerik­yum 95Am[243] Küriyum 96Cm[247] Berkel­yum 97Bk[247] Kalifor­niyum 98Cf[251] Aynştayn­yum 99Es[252] Fermi­yum 100Fm[257] Mende­levyum 101Md[258] Nobel­yum 102No[259] Lavren­siyum 103Lr[266]

Grup, periyot ve bloklar

Grup

Dış katman elektron dizilimi aynı olan elementlerin oluşturduğu birliğe grup denir. Gruplar periyodik tablodaki sütunlardır. Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir.[3][4][5]

Gruplar iki şekilde adlandırılır. Birincisi IUPAC'ın önerdiği 1'den 18'e kadar olan sayılardır. İkincisi ise daha sık kullanılan harf (A,B) ve rakamlardan oluşan adlandırmadır.

Grupların özel isimleri
Grup İsmi
1 alkali metal
2 toprak alkali metal
13 bor grubu
14 karbon grubu
15 azot grubu
16 kalkojen
17 halojen
18 soygaz 

Periyot

Periyodik tablodaki satırlara periyot denir. Toplam yedi periyot vardır. Altıncı periyot 32 elemente sahip uzun bir periyottur, bu periyodun 14 elementi aşağıya taşınmıştır. Bunlara lantanit denir. Aynı şey yedinci periyot için de geçerlidir. Yedinci periyottan ayrılan bölümlere ise aktinit denir. (Periyodik tablonun altında bulunan 2 periyot şeklinde olan yer.)[6]

Blok

Son orbitallerine göre elementler

Elementler (hidrojen ve helyum dışında) değerlik orbitallerine göre s,p, d ve f olmak üzere dört ana bloğa ayrılır. s ve p ana grup, d ve f yan grup olarak bilinir.[7]

f bloğo asıl yerine taşındığında oluşan görünüm
f bloğunun altta olduğu bilindik görünüm
f bloğunun altta olduğu bilindik görünüm (sol) f bloğu asıl yerine taşındığında oluşan görünüm (sağ)

Düzenli değişimler

Periyodik tabloda soldan sağa ya da yukarıdan aşağı gidildikçe düzenli değişen birtakım özellikler vardır.

Atom yarıçapı

Atom yarıçapının atom numarasına göre değşimi

Atomların büyüklüğü ölçülürken Van der Waals yarıçapı dikkate alınır. Çekirdekle dış katmanlarda bulunan elektronlar arasındaki çekim kuvveti ne kadar büyük olursa atom yarıçapı da o kadar küçük olur. Örneğin ikinci periyot elementlerinden lityumun son katman elektronu 3 protonla çekilirken, florunki 9 proton tarafından çekilir. Bu yüzden soldan sağa gidildikçe yarıçap azalır.

Yukarıdan aşağı gidildikçe dış katman elektronları çekirdekten daha uzakta bulunur. Atom yarıçapı artar.

İyonlaşma enerjisi

İyonlaşma enerjilerinin, atom numarası ile değişimini gösteren grafik

Gaz halde bulunan bir atomdan bir elektron koparmak için gereken enerjiye iyonlaşma enerjisi denir. Soldan sağa gidildikçe çekirdekle son katman elektronları arasındaki çekim kuvveti artacağından iyonlaştırmak için daha fazla enerjiye gerek vardır. O yüzden soldan sağa gidildikçe düzenli olarak artış beklenir ancak 2A ve 5A elementlerinin küresel simetrik özelliğinden dolayı sıralamada yerleri farklıdır.

1A<3A<2A<4A<6A<5A<7A<8A

Bir elektronu uzaklaştırmak için gereken enerji, elektronun çekirdekten uzaklığına bağlıdır. Bu sebeple yukarıdan aşağı inildikçe atom yarıçapı arttığından iyonlaşma enerjisi azalır.

Elektronegatiflik

Yukarıdan aşağı inildikçe azalan elektronegatiflik

Elektronegatiflik, bir atomun kimyasal bağdaki elektronları kendine doğru çekme yeteneğinin bir ölçüsüdür. Doğrudan bir ölçümü yoktur, ancak iyonlaşma enerjisi ve elektron ilgisinin aritmetik ortalaması olarak düşünülebilir.[8]

Soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi ve elektron ilgisi arttığından elektronegatiflik artar. Aşağıdan yukarı ise azalır.[8]

Diğer özellikler

Bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe,

 • Proton, nötron sayıları ve kütle numarası artar.
 • Atom numarası artar.
 • Değerlik elektron sayısı artar.
 • Elektron alma isteği (ametalik özellik) artar.
 • Yörünge sayısı değişmez.
 • Atom hacmi ve çapı azalır.

Bir grupta yukarıdan aşağıya inildikçe,

 • Proton, nötron sayıları ve kütle numarası artar.
 • Atom numarası artar.
 • Değerlik elektron sayısı değişmez (Bu nedenle aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir).
 • Elektron verme isteği (metalik karakter) artar.
 • Yörünge sayısı artar.
 • Atom hacmi ve çapı artar.

Tarihçe

Dimitri İvanoviç Mendeleyev

Altın, gümüş, kalay, bakır, kurşun ve cıva demir gibi elementler eski çağlardan beri biliniyordu. Bir elementin ilk bilimsel olarak bulunması 1649 yılında Henning Brand'ın fosforu bulmasıyla başlamıştır. Bundan sonraki 200 yıl boyunca elementler ve onların bileşikleri hakkında kimyacılar tarafından pek çok bilgi elde edilmiştir. Bununla beraber 1869 yılına kadar toplam 63 element bulunabilmiştir.

1817 yılında Johann Dobereiner benzer kimyasal özelliklere sahip olan stronsiyum, kalsiyum ve baryuma bakarak, stronsiyumun atom ağırlığının kalsiyum ve baryum atom ağırlıklarının ortasında olduğuna dikkat çekmiştir. 1829 yılında klor, brom ve iyot üçlüsünün de benzer özellikler gösterdiği bulunmuştu. Yine benzer davranış lityum,sodyum ve potasyum için de gözleniyordu. 1829 ve 1858 yılları arasında bu konuda pek çok araştırma yapıldı. Bu sırada halojenler grubu katıldı. Oksijen, kükürt, selenyum ve tellür bir grubun üyesi olarak düşünülürken azot, fosfor, arsenik, antimon ve bizmut başka bir grup içine yerleştirildiler.

İlk periyodik tabloyu oluşturma şerefi Fransız bilim adamı A. E. Beguyer de Chancourtois'e düştü. De Chancourtois, silindirin çevresine 16 kütle birimleri yerleştirerek element ve iyonları buraya oturttu. Benzer özelliklerdeki elementler bu silindir üzerinde düşey satırlarda gruba ayırmıştı. Atom ağırlıkları sekizin katı kadar olan elementlerin özellikleri benzerdi. 1864 yılında yazılan bir yazıda Newlands bunu Oktav kanunu (Law of Octaves) olarak tanımladı. Bu kanuna göre herhangi bir element tablodaki sekizinci elementle benzerlikler gösteriyordu.

Genelde periyodik tablonun babası olarak Alman bilim adamı Julius Lothar Meyer ve Rus bilim adamı Dimitri Mendeleyev kabul edilir. Her ikisi de birbirinden habersiz olarak dikkate değer benzer sonuçlar ürettiler. Mendeleyev atomların artan atom ağırlıklarına göre sıralandıklarında belli özelliklerin tekrarlandığını görmüştür. Daha sonra elementleri tekrarlanan özelliklerine göre alt alta sıralayarak ilk iki periyodu yedişer, sonraki üç periyodu ise onyedişer element içeren bir periyodik sistem hazırlamıştır. Mendeleyev'in hazırladığı periyodik sistemde bazı yerleri henüz keşfedilmemiş elementlerin olduğunu düşünerek boş bırakmıştır. Daha sonra bulunan skandiyum, galyum, germanyum elementleri tablodaki boşluklara yerleşmişlerdir.

1895 yılında Lord Rayleigh, yeni bir soygaz (argon) keşfettiğini bildirdi. Bu element periyodik tabloda bilinen hiçbir yere oturtulamadı. 1898 yılında William Ramsay bu elementin klor ile potasyum arasında bir yere konulabileceğini önerdi. Helyum da aynı grubun bir üyesi olarak düşünüldü. Bu grup elementlerinin değerliklerinin sıfır olması nedeniyle sıfır grubu olarak adlandırıldı.

Mendeleyev'in An Attempt Towards a Chemical Conception of the Ether kitabındaki periyodik tablo

Mendeleyev'in periyodik tablosu her ne kadar elementlerin periyodik özelliklerini gösterse de neden özelliklerin tekrarlandığı konusunda herhangi bir bilgi vermemektedir.

Moseley ve modern periyodik yasa

1911'de Ernest Rutherford atom çekirdekleri alfa parçacıklarının saçılması deneyiyle çekirdek yükünün belirlenebileceğini gösterdi. Rutherford'un gösterdiği diğer bir şey bir çekirdeğin yükünün atom ağırlığı ile orantılı olduğuydu. Yine 1911'de A. Van den Broek bir seri çalışmasıyla elementlerin atom ağırlıklarının atom üzerindeki yüke yaklaşık eşit olduğunu gösterdi. Bu yük daha sonra atom numarası olarak tanımlandı ve periyodik tablodaki elementleri yerleştirmede kullanıldı. 1913'te Henry Moseley bir grup elementin X-ışınlar tayf çizgilerin dalga boylarını ölçerek, atom numarası ile elementlerin X-ışınları dalga boylarının ilişkili olduğunu gösterdi. Bu çalışma Mendeleyev, Mayer ve diğerlerinin yaptığı gibi atom ağırlıklarını temel seçmedeki yanlışlığı gösteriyordu.

Fakat neden periyodik özellikler gözleniyor sorusunun yanıtı ise Niels Bohr un elementlerdeki elektronik yapıyı incelemesiyle başlar denilebilir.

Periyodik tablodaki en son büyük değişiklik, 20. yüzyılın ortalarında Glenn Seaborg'un çalışmasıyla ortaya çıktı. 1940'ta plutonyumu bulmasıyla başlayan araştırması, 94'ten 102'ye kadar olan tüm uranyum ötesi elementleri bulmasıyla sürdü. Periyodik tablodaki lantanit serisinin altına aktinitler serisini yerleştirdi. 1951'de Seaborg bu çalışmaları ile kimyada Nobel Ödülünü kazandı. 106 nolu element seaborgiyum (Sg) olarak adlandırıldı.

Kaynakça

 1. "Chemistry: Four elements added to periodic table". BBC News. 4 January 2016. 4 January 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Şubat 2020.
 2. St. Fleur, Nicholas (1 Aralık 2016). "Four New Names Officially Added to the Periodic Table of Elements". New York Times. 14 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Şubat 2020.
 3. Bagnall, K. W. (1967). "Recent advances in actinide and lanthanide chemistry". Fields, P. R.; Moeller, T. (Edl.). Advances in chemistry, Lanthanide/Actinide chemistry. Advances in Chemistry (71 bas.). American Chemical Society. ss. 1-12. doi:10.1021/ba-1967-0071. ISBN 978-0-8412-0072-2.
 4. Day, M. C., Jr.; Selbin, J. (1969). Theoretical inorganic chemistry (2 bas.). New York: Nostrand-Rienhold Book Corporation. s. 103. ISBN 978-0-7637-7833-0.
 5. Holman, J.; Hill, G. C. (2000). Chemistry in context (5 bas.). Walton-on-Thames: Nelson Thornes. s. 40. ISBN 978-0-17-448276-5.
 6. Stoker, S. H. (2007). General, organic, and biological chemistry. New York: Houghton Mifflin. s. 68. ISBN 978-0-618-73063-6. OCLC 52445586.
 7. Jones, C. (2002). d- and f-block chemistry. New York: J. Wiley & Sons. s. 2. ISBN 978-0-471-22476-1. OCLC 300468713.
 8. Greenwood & Earnshaw, s. 27

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.