Atomik orbital

Orbital, elektronların atom çekirdeği etrafındaki yörüngelerde (Enerji seviyelerinde) bulunma olasılığının en fazla olduğu hacimsel bölgelere denir.[1] Fizikte atomik, kimyada orbital olarak geçer.

H2 1sσ moleküler orbital

Bir yörüngede kaç orbital bulunduğunu hesaplamak için n2 parametresi kullanılır. n, burada "yörünge numarası" veya "Baş kuantum sayısı" adıyla anılır.[2]

II. Molekül Orbitali: Bir molekül üzerinde tamamen dağılmış olduğu düşünülen atomik orbitallerle aynı matematiksel özelliklere sahip olan matematiksel fonksiyonlardır. Psi ile simgelenir. Örnek: sigma,pi,delta orbitalleri.

Molekül Orbital teorisine göre moleküller meydana gelirken, atomlar gerekli bağ mesafesinde birbirlerine yaklaştıklarında molekül oluşmadan önce atomlarda bulunan atomik orbitaller karışarak moleküle ait orbitalleri oluşturular. Bu nedenle molekül oluştuktan sonra atomik orbitallerden bahsedilemez.

Atomik orbitallerin karışması molekül orbital teorisinin temeli olup, uygun simetri ve enerjide ancak molekül orbitallerini olusturabilirler. Molekül orbital diyagramları ise atomik orbitallerin molekül orbitallerini oluşturmak üzere nasıl birleştikleri gösteren diyagramlardır.

Orbital Tablosu

s (l=0) p (l=1) d (l=2) f (l=3)
n=1
n=2
n=3
n=4
n=5 . . .
n=6 . . . . . .
n=7 . . . . . . . . .

Elektronların orbitallere dağılımı

Her biri sadece elektronların çok fazla olduğu ya da fazla olma olasılığı yüksek yerlerde bulunan elektron orbitalleri ve sıralanışları

Bir orbitalde en fazla iki elektron bulunabilir.[3] Örnek:

Neon atomunun elektron dizilimi şöyledir: 1s2, 2s2, 2p6

Neon atomunun Orbital şeması ise şöyledir:[3]

Hund kuralı

Aynı temel enerji düzeyindeki eş enerjili orbitallere elektronlar önce birer birer yerleşir. Daha sonra tekrar başa dönerek ikinci elektronlar yerleşir. Bu kurala Hund kuralı denir.[3] Örnek:

Karbon atomunun elektron dizilimi şöyledir: 1s2, 2s2, 2p2.

Karbon atomunun Orbital şeması ise şöyledir:[3]


Kaynakça

  1. Atomik Orbital Teorisi
  2. Oxford Dictionary of Chemistry
  3. The Periodic System, Its Story and Its Significance
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.