Moleküler orbital

Kimyada moleküler orbital, bir molekül içindeki elektronların dalga benzeri davranışını tanımlayan matematiksel işlevdir. Molekülün herhangi bir bölümünde bir elektron bulma olasılığı gibi kimyasal ve fiziksel özellikleri hesaplamaya yarar.

Asetilenin (H–C≡C–H) moleküler orbital kümesi

Moleküler orbitaller genellikle atomik orbitaller ile melez orbitallerin harmanlanmasıyla oluşturulur. Hartree-Fock yöntemi kullanılarak nicel olarak hesaplanabilmektedirler.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.