Refrakter metal

Refrakter metal, ısı ve aşınmaya olağandan çok dayanıklı metal grubudur. En önemlileri manyezit, boksit, alüminyum ve silisdir. Bunların dışında dolomit, forsteritik olivin, zirkon, kil minerallerinden özellikle kaolin ve kromit de refrakter hammadde olarak kullanılmaktadır. Anılan bu hammaddeler porselen, çimento, enerji, kimyasallar, cam, demir-çelik ve çevre teknolojisi gibi çeşitli ürün ve alanlarda kullanılmaktadır. Refrakter hammaddelerin hem en büyük üreticisi hem de tüketicisi birçok üründe Çin'dir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.