Kemaleddin bin Yunus

Kemaleddin Musa bin Yunus (d. 1156 Musul - ö. 1241 Musul) Astronom, matematikçi ve İslam bilgini.

Kemaleddin bin Yunus
Doğum Musa bin Yunus bin Muhammed bin Men’a
1156
Musul
Ölüm 1241
Musul
Vatandaşlık Eyyubiler
Eğitim Nizamiye Medreseleri
Çocuk(lar) Ahmed Şerefeddin
Kariyeri
Dalı Matematik, Astronomi, Fizik, Fıkıh, Metafizik
Doktora
danışmanı
Şerafeddin el-Tusî
Etkilendikleri Batlamyus, Öklid, Pergeli Apollonius, Ebu'l-Vefâ el-Bûzcânî
Etkiledikleri Esireddin el-Ebherî

Tam adı Musa bin Yunus bin Muhammed bin Men’a'dır, Künyesi ise Ebu’l-Feth’tir, lakabı Kemaleddin olup ayrıca İbn-i Yunus ve Mewsilî diye de bilinir. Bazı kaynaklarda Kürt[1] olduğu iddia edilir.

İlk eğitimini babası Şeyh Yunus Rızauddin'in yanında fıkıh ve hadis ilimleri öğrendi, ardından Bağdat'taki Nizamiye Medreseleri'nde okumaya devam etti. Burada Şerafeddin el-Tusî'den matematik derslerini aldı, ardından Batlamyus'un Almagest adlı eserini de öğrenir. Ardından Musul'a döndü Emir Zeyneddin Camii'nde dersler verdi. İlim öğretmeye elverişli olarak inşa edilen bu cami "Kemaliyye Medresesi" olarak anıldı. Kısa zamanda şöhreti etrafa yayılan Musa Kemaleddin ibn Yunus pek çok çevreden gelen talebelere ilim öğretti. 

Astronomi ve matematîk bilimlerinin yanı sıra mantık, metafizik, fizik ve tıp ilimlerinde de oldukça bilgili olan Kemaleddin Mûsayê Erbîlî pek çok eser yazmıştır. 1241 yılında doğduğu yer Musul'da ölmüştür.[2][3]

Eserleri

  •  Keşful Muşkilat (Kur'an tefsiri
  •  Usul
  •  Uyunul Mantık,
  •  El Esraru’s Sultaniyye,
  •  El Burhan Alel Muqaddimetulleti Ehmeleha Arşimed fî Kitabihî
  •  Şerhul Amalil Hendesiyye.
  • Lugazun fil-hikmet.

Kaynakça

  1. Baba Marduk Ruhani, Kürt Meşhurları Tarihi s.17
  2. İbn-i Hallikân, Vefat el-Ayan cild-5, s. 311, 318
  3. TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 20, s. 452 - 453

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.