Ahmed Eflâkî

Ahmed Eflâkî (ö. 1360, Konya), Karamanoğulları devrinde yaşamış Horasan erenlerinden din ve astronomi âlimi.

Ahmed Eflâkî
Doğum Şemseddîn Ahmed
DT bilinmiyor
Ölüm 1360
Konya, Karamanoğulları Beyliği
Meslek Şair, düşünce adamı, mutasavvıf
İkamet Anadolu
Edebî akım Sufilik, Mevlevîlik

Türkistan'da doğmuş, daha sonra Anadolu'ya yerleşmiştir. Konya'da Mevlânâ'nın oğlu Sultan Veled ile görüşmüş, daha sonra onun oğlu Ârif Çelebi'nin talebesi olmuştur. Ömrünün sonuna kadar onunla kalmış ve ilim için Anadolu'yu gezmişlerdir.

Konya'da ölen Ahmed Eflâkî, Mevlana Türbesi civarına gömülmüştür.

En önemli kitabı, Mevlânâ ve Mevlevî tarikatı hakkında en geniş bilgileri bulunduran Farsça olarak yazılmış Menâkıbü’l Ârifîn'dir.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.