Hacac bin Yusuf bin Matar

Haccac bin Yusuf bin Matar (786-833) 8. ve 9. Yüzyılları arasında yaşamış Müslüman matematik bilgini. Hayatı hakında az bilgi bulunur Aslen Irak Küfeli olduğu tahmin ediliyor. Öklid'in tanınmış "Eiements " eserini Uşûlü'l Hendese adıyla Arapça'ya çevirmiştir.[1]

Kaynakça

  1. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm ansiklopedisi, cild 14
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.