Dânî

Ebu's Salt ed-Dânî (d. 1068, Denia - ö. 1134, Mehdiye), Endülüslü bilim adamı.[1]

Tam adı 'Ebu's Salt Umeyye bin Abdulaziz bin Ebu's Salt ed-Dânî el-İşbilî el-Endelüsî' olan alim, 1068'de Endülüs'ün doğusundaki Denia şehrinde doğdu. Memleketindeki ilk tahsilinden sonra Sevilla'ya giderek orada edebiyat, felsefe, tıp, matematik, geometri, fizik, astronomi, botanik ve musiki dersleri aldı. 20 yaşında Mısır'a giderek önce İskenderiye'ye ardından da Kahire'ye yerleşti. Kahire'de dönemim siyasi çalkantıları sebebiyle üç yıl hapis yattıktan sonra İskenderiye'ye geri döndü. Buradan Tunus'a giderek ömrünün sonuna kadar bu memlekette kaldı.

Kitapları

 1. el-'Amel bi'l Usturlab
 2. el-Edviyetü'l Müfrede
 3. el-İntisar li Huneyn bin İshak ala Ali bin Rıdvan fi reddihi li Mesa'ili Huneyn
 4. Takvimü'z Zihn fi'l Mantık
 5. el-Veciz fi ilmi'l Hey'e
 6. el-İktisar fi'l-hendese
 7. Divanü'r-resa'il
 8. er-Risaletü'l-Mısriyye
 9. Risale fi'l-musiki
 10. ez-Zeyl ala Tarihi Kayrevan
 11. Hadikatü'l-edeb
 12. el-Mülehu'l-asriyye min şara'i ehli'l- Endelüs ve't tari'ine aleyha
 13. Divan.
 14. Kitab fil me'ani'l muhtelife li lafzati Nokta

Kaynakça

 1. "Arşivlenmiş kopya". 18 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.