Muhammed Rudani

Muhammed Rudani veya sadece Rudanî (d. 1621 - ö. 1683) Arap hadis ve astronomi bilgini. Tam adı "Ebu Abdullah Şemsuddin Muhammed bin Muhammed bin Süleyman er-Rûdanî"'dir. Bazen Susî, Mekkî veya Mağribî olarak da bilinir.

1621 yılında Kuzey Afrika'nın Sus şehrine yakın Tarudant'ta doğdu. Bazı kaynaklarda doğum tarihi 1624 veya 1627 olarak da geçer.

Henüz on iki yaşlarındayken Merakeş'e giderek Muhammed bin Ebu Bekir ed-Delali ve İbn Nasır ed-Deri gibi alimlerden Hadis, Tefsir ve Fıkıh derslerini almıştır. Astronomi derslerini de Muhammed bin Said el-Merakuşi es-Susi'den almıştır. Başta Fas olarak üzere Cezayir, Mısır, Şam, Mekke ve Medine'yi gezmiştir. 1650 yılında hac'a giderek Mekke'de evlenip oraya yerleşmiştir.

Kaynak

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.