Karesi Vilayeti

Karesi Vilayeti, Osmanlı Devleti vilayetidir. 1881 yılında kurulmuş 1888 yılında dağıtılmıştır.

Vilayet-i Karesi
Osmanlı İmparatorluğu Vilayeti

1881–1888
Merkez Karesi
Tarih
 - Kuruluş 1881
 - Kaldırılış 1888
Bugün parçası Türkiye

Tarihi

1881 yılında yeni bir düzenleme ile Karesi, Hüdavendigâr Vilayeti'nden ayrılarak bir vilayet hâline gelmiştir. Vilayetin merkezi Karesi'dir.[1] Vilayetin valisi ise Hamdi Paşazade Reşat Paşa ve Mehmet Atıf Bey'dir.[2] Biga'nın da ilavesi ile toprakları genişleyen Karesi Vilayeti'nin iki sancağı mevcuttu. Birincisi 7 kazaya bölünmüş olan Karesi Sancağı ve ikincisi 4 kazaya bölünmüş olan Biga Sancağı'dır.[1] Nisan 1888'de Karesi Vilayeti kaldırılmış ve Hüdavendigâr Vilayeti'ne dahil olmuştur. Hüdavendigâr Vilayeti içindeki Karesi'nin yönetimine de Rumeli payelilerinden Behçet Paşa getirilmiştir.[2]

Sancakları

1881-1888 arası vilayetin sancakları
Karesi Sancağı, Biga Sancağı

Nüfus

Nüfus
Karesi
YılNüfus
1884397.000
1910488.000
Y & G

Kaynakça

  1. Dr. Abdülmecit Mutaf. Salnâmelere Göre Karesi (1847-1922), (2003) Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı, sf.18.
  2. İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Karesi Vilayeti Tarihçesi, (2000) Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı, sf.120.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.